Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2937
Title: Su kaynakları yönetimindeki politika ve sorunlar: Denizli örneğinde bir değerlendirme
Other Titles: Policies and problems in water resources management: An assesment in Denizli sample
Authors: Demirel, Murat
Advisors: S.Evinç Torlak
Keywords: Su Kaynakları
Su Kaynakları Yönetimi
Dünya
Türkiye
Denizli
Water Resources
Water Resources Management
World
Turkey
Abstract: Su, Dünya'da insanoğlunun sürdürülebilirliğinin en temel kaynaklarından biridir. Tarih boyunca insanlar, hayatlarını su ile devam ettirmiş, yerleşimlerini su kaynakları etrafında gerçekleştirmek istemişlerdir. İnsanoğlu varlığını suya borçludur. Su kaynakları sadece insanoğlu için değil yaşayan tüm canlılar ve Dünya'daki yaşanabilir çevrenin devamı için de önemlidir. İklimlerin düzenlenmesinden, tüm canlılar için hayati önem taşıyan su kaynaklarındaki sorunlar çoğunlukla su kaynaklarının çevresel etkilere maruz kalmasıyla ortaya çıkmaktadır. Günümüzde hem doğal hem de yapay çevreden kaynaklanan olumsuz etkilerle kirlenen ve azalan su kaynakları her zamankinden daha öncelikli bir konumda bulunmaktadır. Çalışmanın amacı, genel olarak Dünya ölçeğinden özelde Türkiye ve Denizli ölçeğine kadar su kaynaklarının yönetim yapılarını, sorunlarını ve çözüm önerileri, eylem ve politikaları incelemektir. Su kaynakları yönetiminin yasal ve kurumsal yapısı, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, ilgili bölümlerde sırası ile Dünya, Türkiye ve Denizli için verilmektedir. Çevre yönetiminin başarılı olabilmesi için mutlaka halkın katılımı ve bilinçli bir topluluk gerektiği fikrinden hareketle yapılan anket çalışması ile de Denizli halkının konuya ilişkin algısı ve bilinç düzeyinin ölçülmesine çalışılmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde; su kaynakları ve su kirliliği özelinde çevre ve çevre sorunları üzerinde durulmaktadır. İkinci bölümde, Dünya'da su kaynaklarının dağılımı, örnek su kaynakları yönetim yapıları, uluslararası kuruluşlar ve küresel su tekelleri ile sınır aşan sular konularına yer verilmektedir. Üçüncü bölümde, Türkiye'de su kaynakları yönetiminin yasal ve kurumsal yapısı, sorunlar ve çözüm arayışları; Dördüncü bölümde, Denizli İlinde incelenmektedir. Beşinci ve son bölümde ise, Denizli halkına yönelik bir anket çalışması yapılmaktadır.
Water is one of the main sources of mankind and ecosystem. Water resources describes the basin, along with other natural resources. Water resources are the main components of basin. Rivers and basins along the flow direction are areas that should be protected as priority. Protection practices should be started from the rivers. Rivers that make up the basin with presence, is faced with the threat of pollution The aim of this study is, making a research on the effectiveness of integrated basin management in the Great Menderes Basin, faced with the threat of pollution. In this context, the management and politics of the problems are examined.. An attempt to take information about problems and proposed solutions from relevant stakeholders, based on the assumption that effectiveness in the basin will be provided with integrated basin management model. In the first part of the study; It focuses on water pollution and pollution prevention policies. Policies that are being implemented in Turkey constitutes an the other title of the first part. Basin management and integrated basin management concepts are addressed in the second part. Integrated basin management practices in EU and Turkey are given together with examples of integrated basin management in different countries. In the third section, Great Menderes Basin defined particularly. Water resources of Basin, the pollution problem, pollution prevention policies are examined. It focuses on the implications of integrated basin management in the basin. The field research section formed to the fourth section. Semi-structured interviews are included held with stakeholders who are public administrators in the province located on basin in the fourth section. Four provinces have been selected field as that most polluting and have the largest share of the field in the basin. These provinces are, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli and Aydın. Key Words: Basin, Administration, EU Water Framework Directive, Integrated Basin Management, Great Menderes Basin
URI: https://hdl.handle.net/11499/2937
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Murat Demirel.pdf9.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

58
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,786
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.