Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2938
Title: II. Meşrutiyet Dönemi'nde meslekî ve teknik eğitim okulları (1908 1918)
Other Titles: Professional and technical schools at second constituonal monarchy (1908 1918)
Authors: Ak, Musa
Advisors: Ercan Haytıoğlu
Keywords: Mesleki
Teknik
Darülelhan
Darüleytam
Polis Okulu
Professıonal
Technical
Conservatory
Orphanage
Police Scool
Abstract: Egitim bireylerin ve toplumların sekillenmesinde önemli bir etkendir. Toplumların aldıkları egitim onların ilerlemesinde, gelismesinde fayda saglamalıdır. II. Mesrutiyet Dönemi egitim yapısı, kendinden önceki dönemlerin egitim anlayısını devam ettirmekle birlikte, egitim politikasında yapılan bazı degisiklikler ile önemli ölçüde gelistirilmistir. II. Mesrutiyet Dönemi'nde açılmıs olan mesleki ve teknik egitim okulları önceki okulların daha gelismis seklidir. Egitime baslayan mesleki ve teknik egitim okulları, öncelikle devletin memur ve nitelikli personel ihtiyacını karsılamak amacıyla açılmıstır. Okulların daha sonraki amaçları ise, tarımsal üretimi arttırmak, hayvancılıgı gelistirmek, saglık imkanlarını iyilestirmek, dogal kaynaklardan yararlanmayı gelistirmek, müzik ve tiyatroya önem vermek olmustur. Mesleki ve teknik egitim okullarının egitim süreleri kısa olmakla birlikte, okuldaki dersler ögrencilerin mesleklerindeki basarılarını arttıracak niteliklere sahip olarak belirlenmistir. Mesleki bir kısım okulun açılma çalısmaları tamamlanmıs olmasına ragmen, okulların açılması mümkün olmamıstır. II. Mesrutiyet Dönemi'ndeki mesleki ve teknik egitim okullarının önemli bir kısmının egitim süreleri günümüze göre çok kısa olmustur. Bir kısım okulun kısa egitim süresine sahip olmasının en önemli sebebi I. Dünya Savası'nın getirdigi ekonomik ve toplumsal sıkıntılar olmustur. Günümüzde de önemini koruyan mesleki ve teknik egitim okulları insanlara meslek edinme yolunda imkan saglayan kurumlar olarak faaliyetlerine devam etmektedirler.
Education is an important factor in the shaping of the individials and socities. Education that the societies have must provide improvement and development. The educational frame during the Second Constitutional Monarchy has sheltered the previous understanding of education and also the education policy has been improved thanks to some alterations. Professional and technical schools that were opened during the Second Constitutional Monarchy are the advanced form of the previous schools. These professional and technical schools were opened to answer a need for the government?s official and well ? qualified staff. The latter aims of these schools are to increase agricultural production, to improve stock ? breeding, to make better health opportunities, to raise the benefits of the natural resources, and to give importance to the theatre and mucis. Althoug the educational periods of these professional and technical schools are short, the lessons have good quality for improving students? occupational success. Althoug the opening studies of the many professional schools were completed, they coulden?t be opened.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2938
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
musa_ak_tez.pdf.pdf1.41 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

134
checked on May 27, 2024

Download(s)

2,524
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.