Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2940
Title: Burdur merkezdeki Osmanlı Dönemi çeşmeleri
Other Titles: Fountains in the center of Burdur at Ottoman Period
Authors: Mustafa Beyazıt
Ekmekci, Mustafa
Keywords: Burdur
Çeşme
Osmanlı Dönemi
Burdur
Fountain
Ottoman Period
Issue Date: Jul-2012
Abstract: Güneybatı Anadolu'da Göller Yöresinde bulunan Burdur, Neolitik Çağ'a kadar inen zengin bir tarihe sahiptir. Her ne kadar eski bir yerleşim yeri olsa da Burdur'da yaşamış eski uygarlıklardan günümüze ulaşan eser sayısı fazla değildir. XI. yy.dan bu yana Türk'lerin yerleşmeye başladığı bölgede aynı zamanda imar faaliyetleri de sürdürülmüştür. Gerek Selçuklular gerek Osmanlılar tarafından birçok eserler yapılmış ancak; depremlerle harap olan eserlerden çok azı ayakta kalabilmiştir. Bunun yanında günümüzde eserlerin çoğu Osmanlı döneminden kalmadır. Bu kültür mirası içinde su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çeşmelerin varlığı dikkati çekmektedir. Belirli bir dönemde kent, su sıkıntısı yaşamış ve şehre su ulaştırmak için bazı su yapıları inşa edilmiştir. Bu sebeple Burdur ilinin birçok yerinde çeşmelerin olduğu gözlenmiştir. Yapılan arazi çalışmalarıyla 18 adet çeşmenin ayakta olduğu tespit edilerek incelemeye alınmıştır. Tez kapsamını oluşturan 18 adet çeşme, benzer örneklerle karşılaştırılarak Burdur çeşmelerinin tipolojisi oluşturulmuştur. Yapılan araştırmalar ve incelenen kaynaklar doğrultusunda çeşmelerden birçoğu 19. yüzyılın ilk çeyreğine tarihlendirilmiştir.
Burdur located in Lakes Region in Southeast Anatolia has a rich history tracing to Neolithic Age. Despite the deep-rooted history of the city, there are few extant historical artifacts. There have been constructing activities in the territory where Turks settled since 11th century. A wide range of artifacts were constructed by both Seljuks and Ottomans; however , due to the earthquakes, only a few of them could survive. Besides, most of the artifacts existing today belongs to Ottomans. Within this rich cultural heritage, fountains which were built with the aim of satisfying the need of water draws attention. At a certain period of time, Burdur was in need of water, so headworks were constructed to provide water. That?s why there are a lot of fountains in the city. As a result of field work, it has been observed that eighteen fountains still exist. The typology of the fountains in Burdur has been created by comparing these eighteen fountains involving the main concern of the thesis to similar examples. With the light of research and several sources, the first quarter of the nineteenth century has been appointed as the date of the fountains.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2940
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Ekmekci.pdf13.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

218
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.