Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2947
Title: Kuzeydoğu Denizli yöresinde anlatılan efsaneler
Other Titles: Legends told in the Northeast of Denizli region
Authors: Osan, Mustafa
Advisors: Mustafa Arslan
Keywords: Halk kültürü
Halk anlatısı
Efsane
Memorat
Olağanüstülük
Olağanüstülüğe inanırlık
Folk culture
Folk narrative
Legend
Memorat
Extraordinariness
Believing to extraordinariness
Abstract: Kuzeydoğu Denizli Yöresinde Anlatılan Efsaneler? adlı çalısma yörede, olağanüstülüğe ve buna inanmaya bağlı olarak anlatılan halk kültürü ürünlerin tespiti, bu ürünlerin yapı, konu, fonksiyon, performans yönünden incelenmesi ve motif yapılarının çıkarılmasından olusmustur. Çalısmanın `Giris' bölümünde yöre hakkında tarihî, coğrafik, sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel bilgiler verilerek efsane kavramı üzerinde durulmustur. ?nceleme kısmında, efsanenin diğer halk anlatısı türleriyle olan ilgisine değinilmis ve memoratla olan farkı belirtildikten sonra, Kuzeydoğu Denizli Yöresi'nden derlenen efsane formatındaki anlatıların yapı, konu, islev ve icra yönünden değerlendirilmeleri yapılarak derlediğimiz ve incelemesini yaptığımız efsaneler tasnif edilmis ve numaralandırılmıs biçimde verilmistir. Çalısmanın sonuç kısmında halk anlatısı türü olan efsanelerin anlatılmaya devam ettiği bu yörede, teknolojinin ve bilimin gelismesiyle birlikte yeni efsanelerin ortaya çıkabileceği eskilerinin inanırlığını kısmen de olsa yitirebileceği, bazılarının sosyal çevreye uyum sağlayarak varlığını sürdürebileceği belirtilmistir
Study called Legends told in the Northeast of the Denizli Region, is composed of determination of folk culture products told based on the believe in extraordinary events and examination of these products in terms of structure, subject, function and performance as well as formation of their pattern structure. In the introduction part, historical, geographical, sosyo-economical and sosyo-cultural data of the region is given; legend concept is emphasized and the legends? relation with other kinds of narrations and difference with memorat is mentioned. Later; narrations in the legend format which are compiled from Northeast Denizli Region, are examined in terms of structure, subject, function and performance. Compiled and examined legends are classified and presented as numbered. In the conclusion part of the study; it is stated that there is a possibility of coming into existence of new legends with development of technology and science; lose of reliability of old ones; and sustainable of existence of some ones by adaptation to social environment in the region where telling of legends as a kind of folk narration continues.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2947
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mustafa Osan .pdf3.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

148
checked on May 27, 2024

Download(s)

152
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.