Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2949
Title: Sosyal medyada simgesel şiddet: Ekşi Sözlük örneği
Other Titles: Symbolic violence on social media: Example of Ekşi Sözlük
Authors: Yalçın, Nagehan
Advisors: Güney Çeğin
Keywords: Sosyal Medya
Simgesel Şiddet
Ekşi Sözlük
Medya
Social Media
Symbolic Violence
Media
Abstract: Tarih boyunca bireyler için iletişim kurmak önemli bir ihtiyaç olmuştur. Günümüzde bu ihtiyacın giderilmesini sağlayan yollardan biri de sosyal medyadır. Sosyal medya, birçok kişi için her an elinin altında bulunan, zahmetsiz, hızlı, ucuz, bağımlılık yaratan bir iletişim aracıdır. Pek çok faydası nedeniyle sosyal medya günümüzde oldukça sık kullanılmaktadır. Ancak, sosyal medyanın olumsuz tarafları da vardır. Yüz yüze iletişimin azalmasına neden olmuştur, kişilerin anı yaşamak yerine anı ölümsüzleştirmeye çabalamalarını sağlamıştır, bazı durumlarda mahremiyet duygusunu azaltmıştır, bazı kişiler sosyal medyada bulundukları kadar hayatta var olduklarını düşünmeye başlamışlardır. Tüm bu özellikler sosyal medyanın hayatımızda ne ölçüde yer aldığını göstermektedir. Hayatımızda bu kadar çok yer alan sosyal medya, simgesel şiddetin de oldukça sık uygulandığı bir mecradır. Simgesel şiddet, Pierre Bourdieu'nün önemli kavramlarından biridir. Simgesel şiddet aracılığıyla bireyler manipüle edilebilmekte ve sindirilebilmektedir- ler. Küçük düşürme, gururunu kırma,ifade özgürlüğüne engel olma vb.hareketlerle simgesel şiddet uygulanabilmektedir. Bireyler sosyal medyada simgesel şiddete çeşitli yöntemlerle maruz kalmaktadırlar ve sosyal medyada simgesel şiddet uygulanan platformlardan biri de Ekşi Sözlük'tür. Sosyal medyada simgesel şiddet araştırmasında Ekşi Sözlük'te analiz edilen başlıklara göre, sosyal medyada, özel olarak da Ekşi Sözlük'te, simgesel şiddet uygulandığı görülmektedir. Simgesel şiddetin pratikteki karşılığıyla sosyal medyada Ekşi Sözlük'te karşılaşılmaktadır. Bu nedenle simgesel şiddet kavramı, sosyal medya araştırmaları için işlevseldir. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Simgesel ?iddet, Ek?i Sözlük, Medya
Throughout history, communication has been an important need for individiuals. Today social media is one of the ways which allows elimination of this need. For many people, social media is an effortless, fast, cheap and addictive communication tool which we can access every moment. For many benefits social media is used quite often nowadays. However, there are also negative aspects of social media. It has led to a reduction of face to face communication, lead people perpetuate the memories instead of living memories, in some cases reduced the sense of privacy, some people have begun to think that they are alive until they are on social media. All these features suggest that the extent of social media in our lives. Social media which is situated so many parts in our lives, is an area in which symbolic violence applied so much. Symbolic violence is an important conception of Piere Bourdieu. Through symbolic violance individuals can be manipulated and digested. Symbolic violence can be applied with behaviours like humiliation, degradation, prevent the freedom of expression etc. Individuals are exposed to various methods of symbolic violence in social media and one of the social media platform in which symbolic violence is also implemented is Eksi Sozluk.In the research of symbolic violence in social media, according to the topics analyzed in Eksi Sozluk, application of symbolic violence is seen, especially in the Eksi Sozluk. The practical equivalent of symbolic violence can be encountered in Eksi Sozluk. Thus the concept of symbolic violence is functional for social media researchs. Key Words: Social Media, Symbolic Violence, Ek?i Sözlük, Media
URI: https://hdl.handle.net/11499/2949
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nagehan Yalçın.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

654
checked on May 27, 2024

Download(s)

644
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.