Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2958
Title: Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programına ilişkin ögretmen görüşleri (Denizli ili örneği)
Other Titles: Teachers perspectives about the early childhood education program: Denizli case
Authors: İzzet Baki Karaoğlu
Şıvgın, Nihal
Keywords: Egitim programı
Okul öncesi programı
Education Program
Early Childhood Education Program
Issue Date: Sep-2005
Abstract: Bu arastırmanın amacı, okul öncesi egitim kurumlarında çalısan ögretmenlerin, okul öncesi egitim kurumlarında uygulanmakta olan programa iliskin görüslerini saptamaktır. 2004-2005 egitim-ögretim yılı bahar döneminde Denizli il merkezinde bulunan 34 okul öncesi egitim kurumunda görev yapan toplam 114 ögretmene ait veriler, programı degerlendirmeye yönelik olarak gelistirilen Program Degerlendirme Ölçegi ve Kisisel Bilgiler Formu aracılıgıyla elde edilmistir. Ölçek arastırmacı tarafından gelistirilmistir. Ögretmenlerin görüsleri alınırken, çalıstıkları okul türü, en son mezun oldukları okul ve kıdem yılları bagımsız degisken olarak alınmıs ve degiskenlerle ögretmen görüsleri arasındaki iliskiler saptanmaya çalısılmıstır. Arastırmanın birinci bölümünde, Egitim programı tanımları, ilgili kuramsal açıklamalar, program tasarımları,basılı bir programın ögeleri, okul öncesi egitimin tanımı, önemi, ilkeleri, amaçları, okul öncesi programının tanımı, özellikleri ve ögeleri ile ilgili literatür çalısmalarına yer verilmistir. Arastırmanın ikinci bölümünde, arastırmanın evreni, örneklemi ve kullanılan ölçegin geçerliligine ve güvenirligine iliskin açıklamalar bulunmaktadır. Verilerin analizinde ?SPSS 12.0 for Windows? paket program kullanılmıstır. Arastırmada grup ortalamaları arasındaki farkların anlamlı olup olmadıgı ?t testi?, ve ?tek yönlü varyans analizi? teknikleri kullanılarak test edilmistir. Anlamlılık düzeyi olarak 0.05 alınmıstır. Üçüncü bölümde elde edilen bulgular ve bunlara iliskin yorumlar yer almaktadır. Elde edilen bulgular asagıda kısaca verilmistir. Ögretmenlerin çalıstıkları okul türü ile okul öncesi egitim programının egitim durumları ve planlama ve programın genel olarak degerlendirilmesi ile ilgili görüsleri açısından anlamlı bir fark bulunmustur. Burada en düsük puanın resmi bagımsız anaokulunda çalısan ögretmenlere ait oldugu bulunmustur. Ögretmenlerin en son mezun oldukları okul ile okul öncesi egitim programının, aile katılımı ile ilgili görüsleri arasında anlamlı bir fark saptanmıstır. Ön lisans mezunu ögretmenlerin puanları daha düsük çıkmıstır. II Ögretmenlerin kıdem yılları ile okul öncesi egitim programının degerlendirme ögesi ile ilgili görüsleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmistir. 16 yıl ve üzeri kıdeme sahip ögretmenlerin puanları, en düsük puan olarak bulunmustur. Arastırmacının sonunda ise, elde edilen bulgulara baglı olarak arastırmacı ve uygulayıcılara yönelik olarak önerilerde bulunulmustur.
The purpose of this study was to determine the views of the teachers working into pre-schools and kindergartens, related to the program that is applied to preschools and kindergartens. The sample of this study consisted of 114 teachers in 34 preschools and kindergartens in Denizli, Turkey. The data were collected by using ?Scale of Teachers? Views about the Early Childhood Education Program?. A form was attached to this scale in order to gather personal information about the participants. The Scale was developed by the researcher. In the first part of the study, the concepts of education program and early childhood education program were defined and related theoretical explanations about these concepts were given. In the second part of the study, setting, sample and the reliability and the validity of the scale were explained. For the analysis of this study, ?Statistical Package of Social Sciences (SPSS) 12.0 for Windows? was used. The mean scores were computed by using t-test and oneway analysis of variance. The level of meaningfulness was regarded as 0.05. In the third part of the study, the results of the study were presented and interpreted. According to the results: The kind of the school that the teachers were working was not significantly related to objectives and objective behaviors, family participation and assessment, but educational positions and planning. The school where the teachers last graduated was not significantly related to objective and objective behaviors, educational positions and planning and assessment, but family participation. Teachers? seniority was only related to assessment. When the program was evaluated as a whole, it was found that teachers? views were significantly related to the school they were working. IV In the fourth part of the study, recommendations based on the results were given to researchers and teachers.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2958
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nihal Şıvgın .pdf610.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

436
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

4,018
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.