Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2960
Title: Ortaöğretim kurumlarında karşılaşılan disiplin sorunları ve eğitim yöneticilerinin çözüm yaklaşımları (Denizli ili örneği)
Other Titles: The disciplinary problems faced in high schools and problem solving attitudes of administrators
Authors: Akar, Nilay
Advisors: Muammer Kunt
Keywords: Disiplin
Disiplin Sorunları
Egitim
Discipline
Disciplinary Problems
Education
Abstract: Bu arastırmanın amacı, Denizli ili ortaögretim kurumlarında karsılasılan disiplin sorunları ve egitim yöneticilerinin çözüm yaklasımlarının incelenmesidir. Arastırmanın örneklemi 2005-2006 egitim-ögretim yılında Denizli ili ortaögretim kurumlarında görevli 39 yönetici, 57 disiplin kurulu üyesi ve 284 ögretmenden olusmaktadır. Ögretmenlere arastırmacı tarafından gelistirilen 31 sorudan olusan ölçek uygulanmıs ve disiplin kurulu karar defterleri incelenmistir. Veriler ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi ve LSD anlamlılık testi kullanılarak yorumlanmıstır. Elde edilen bulgulara göre asagıdaki sonuçlara ulasılmıstır: 1) Ortaögretim kurumlarında en çok görülen suçlar; ögrencilerin okulda kavga etmesi, sigara içmek, dersin isleyisine engel olmak, ögretmene saygısızlık ve kesiciyaralayıcı alet bulundurmaktır. 2) En çok disiplin cezasının genel liselerde verildigi görülmektedir. 3) Disiplin cezalarını çogunlukla erkek ögrencilerin aldıgı ve 10. sınıf düzeyinde yogunlastıgı görülmektedir. 4) Arastırmada elde edilen çözüm yaklasımları: Okullarda rehberlik çalısmalarının yeterince yapıldıgı, ögrencilerin sosyal aktivitelere yönlendirilmesinin disiplin suçlarını azalttıgı, ailelerle isbirligi yapılmasının disiplin konusunda yararlı oldugu, disiplin kurallarının ögrencilere açıklandıgıdır. Arastırmada elde edilen çözüm önerileri: Televizyonlarda yayınlanan filmlerdeki siddet sahnelerinin engellenmesi , egitici programlar yayınlanması, aile desteginin alınması , okul öncesi egitimin 1 yıl zorunlu hale getirilmesi , devamsızlıga sınırlama getirilmesi, okul mevcutlarının düsürülmesi, okul çevresindeki yerlerin denetlenmesi ve ögrencilerin sosyal aktivitelere yönlendirilmesi gerektigidir. 5) Yöneticilerin disiplin suçlarının önlenmesinde uygulanan çözüm yaklasımları ve uygulanabilecek çözüm önerileri, disiplin kurulu üyeleri ve ögretmenlerin görüslerine göre anlamlı farklılık göstermektedir
The aim of this study is to examine the disciplinary problems and the problem solving approaches of the administrators? in schools in Denizli. The sample of the study consists 39 administrators, 57 discipline board members and 284 teachers working for schools in Denizli. The questionnaire including 31 questions developed by the researcher is applied to teachers and discipline records are examined. Average, Standard deviation, the one way variant analysis and LSD meaningfulness tests were used in the analysis of the data. The results have shown that: 1)The most recent disciplinary problems in high schools are; fighting in the school, smoking, preventing the education in the class, disrespectful behaviors toward the teacher and having woundaring materials. 2)The students are most recently punished in general high schools. 3)Disciplinary punishments are mostly fined to male students and the age level that is most fined is 10. class. 4) The problem solving approaches obtained from the research: the guidance is handed in schools, encouraging the students to have social activities, cooperating with the families , to comment the disciplinary rules in detail to the students. The problem solving suggestions obtained from the research: censorshipping the violence containing programs and broadcasting educational programs, obtaining support from families, 1 year pre-school education, limited continuation to the class, limited school presents, encouraging the students to have social activities. 5) The problem solving approaches and the problem solving suggestions of the administrators have a meaningful difference with discipline board members? and teachers?.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2960
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nilay Akar .pdf1.08 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

512
checked on May 27, 2024

Download(s)

556
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.