Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2965
Title: 1990-2000 dönemi edebiyat dergilerinde roman
Other Titles: Novels in the literature magazines in the period of 1990-2000
Authors: Dağlar, Nuran
Advisors: İsmail Çetişli
Keywords: Süreli yayınlar
Dergi
Roman
Türk romanı
Periodical publications
Magazine
Novel
Turkish novel
Abstract: Bu çalısmamızla 1990-2000 dönemi edebiyat kamuoyunun roman ile ilgili görüslerini ortaya koymaya çalıstık. Tezimizin amacı; söz konusu dönemin edebiyat dergilerinde ?roman? türüyle ilgili bütün makale, elestiri, mülâkat türü yazıları tespit ederek; bunları tasnif etmek ve bu tasnif sonucunda objektif bir değerlendirmeye tabi tutmaktı. Çalısmamızda 40 dergiden toplam 212 yazara ve onların kaleme aldığı 300 adet makaleye ulastık. Elde ettiğimiz bu makaleleri tasnif ettikten sonra teorik yazıları ve bunlarla ilgili olan inceleme yazılarını birlikte tahlil ettik. Bu çalısmalar sonucunda elimizde bulunan makalelerin yaklasık 95 tanesinin doğrudan romanın teorik problemleriyle ilgili yazılar olduğunu, geri kalanlarınsa -teorik bilgiler içermekle birlikte- inceleme yazıları olduğunu gördük. Roman teorisi ile ilgili makalelerin çoğuna ?E. M. Forster, Alain Robbe Grillet, Milan Kundera, Philip Stevick gibi- Batılı yazarların bu konuyla ile ilgili kitaplarının kaynaklık ettiğini gördük. Edebiyatımızda ise bu görevi Serif Aktas basta olmak üzere Ahmet Kabaklı, Sadık Kemal Tural ve Mehmet Tekin'nin üstlenerek pek çok yazara kaynaklık ettiğini söylemek mümkündür. Elimizde bulunan makalelerde edebiyatçılarımızın daha çok incelemeye yönelik çalısmalara zaman ayırdıklarını ve dönemin popüler eserlerini incelediklerini gördük. Hemen hemen bütün makalelerin giris bölümlerinde haklı olarak romanla ilgili teorik bilgilere yer verilmistir. Çalısmamızın en kapsamlı bölümünü olusturan ve inceleme yazıları etrafında sekillenen ?Türk Romanı? baslıklı bölümde edebiyatımızda eserleri ve kisilikleriyle öne çıkmıs sanatkârlarımız ve romanları hakkında bilgi verilmektedir. Bu yazılarda romancılarımızın bu yeni türle ilgili görüslerine ve çalısmalarına yer verilirken, söz konusu yazarların eserleri ?genellikle en popüleri- romanın belli problemleri çerçevesinde incelenmistir. Makalelerde en çok adı geçen yazarlar arasında Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Halit Ziya Usaklıgil, Orhan Pamuk ve Cengiz Aytmatov'u sayabiliriz
In this study, we tried to put forward the aspects of literature thinkers about novel from 1990 to 2000. The aim of our thesis is; while determining al sort of writings about novel such as essays, critics and interviews in the literature magazines of the term, to classify them all and as a result of this classification to make on objective evaluation. In our study we acquired 212 authors and their 300 essays from 40 magazines. After classifying these essays, we analyzed theoretic writing and related critics together. As a result of the study we observed that approximately 95 essays of these are directly about novel?s theoretic problems and the rest are ciriticsincluding theorietic knowledge. We observed that the books of the western authors ?such as E. M. Foster, Alain Robbe Grillet, Milan Kundera, Philip Stevicksourced to the most of essays about novel theory. We can alsa say that in our literature, this was functioned by mainly Serif Aktas and also Ahmet Kabaklı, Sadık Kemal Tural and Mehmet Tekin, being a source to many of our authors. From the essays we observed, we concluded that our literatures mainly spent time on observetion studies and the popular works of the time. Almost in the introduction of all essays, theoretic knowledge about novels was rightfully stated. In the part titled as ?Turkish Novel?, including the most detailed part of our study of which associated with analysis writings, not only the information about the novelists who are standing out with their works and personalties and also the information about their novels are given. While stating the works and opinions of our novelists about this new type; in these analysis writings the works of the authors -genarally the most popular ones- were observed paralel to main problems of the novel. Among the most mentioned authors, we can list Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Hamdi Tanpınar, Halit Ziya Usaklıgil, Orhan Pamuk and Cengiz Aytmatov.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2965
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nuran Dağlar .pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

150
checked on May 27, 2024

Download(s)

444
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.