Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2966
Title: Finansal piyasaların entegrasyonu ve Ab uyum süreci
Other Titles: Financial markets integration and European Union
Authors: Özer, Nuran
Advisors: Hakan Aygören
Keywords: Finansal Piyasalar
Finansal Entegrasyon
Küresellesme
Avrupa Birligi
Financial Markets
Financial Integration
Globalization
European Union
Abstract: Türkiye'de Osmanlı mparatorlugu'na dayalı bir geçmisi bulunan finansal piyasalar 1970'li yılların basından itibaren kendini hissettirmeye baslayan küresellesme ile gelismeye baslamıs, 1980 yılı sonrası sektördeki liberallesme adımlarıyla uluslararası entegrasyon süreci hız kazanan finansal piyasaların gelisimi artarak devam etmistir. Bu gelisime ayak uydurmak için de finansal piyasa enstürmanlarında degisimler yapılması gerekliligi ortaya çıkmıs olup yeni düzenlemeler getirilmistir ve getirilmeye devam edilmektedir. Dünya ekonomilerindeki küresellesme ve AB uyum çabaları, ülkelerin finansal piyasalarının ekonomik yapısını, finansal enstrümanları ve kurumları artan hızda degistirmektedir. Bu degisim çerçevesinde özellikle yabancı yatırımcıların portföy çesitlendirmesine gitmek amacıyla birçok ülke finansal enstrümanına es zamanlı yatırım yapmaları fiyat hareketlerinde de benzer trendlerin olusmasına sebep olmaktadır. AB uyum süreci içinde olan Türkiye finansal piyasası 1990'lı yıllardan sonra bu yatırımlardan pay alır duruma gelmistir. Bu çalısma AB üye adayı olan Türkiye'deki finansal piyasaların AB finansal piyasalarına ne denli entegre oldugunun tespitine yönelik bir çalısmadır. Türkiye için kilometre tasları olan 1995 Gümrük Birligi,1999 Helsinki Zirvesi ile 2004 Brüksel ve 2005 Haziran zirvelerini kapsayan dönemlerin baz alınarak yapılan çalısma sonuçları AB'ye aday ülke konumunda olan Türkiye'deki finansal piyasaların entegrasyonunun artan egilimli bir yükselis trendi içinde oldugu göstermektedir. Bunun yanı sıra, bu gelisimin duraksamadan devam edebilmesi için finansal piyasalardaki araç ve aracıların çesitliliginin ve gelisiminin arttırılması yönünde düzenlemeler getirilmesi gerekliligi üzerinde durulmustur.
The financial markets which have past transactions based upon Ottoman Empire began to develop with globalization that began to make itself common since the early 70?s; the development of financial markets whose international integration processes increased continued increasingly in the sector with the liberalization movements after 1980. And in order to go with the developments, a necessity of making changes in the financial market instruments has arisen. So, new adjustments were taken and they have still been going on. Globalization in world markets and the efforts for adaptation to EU have increasingly been changing the economic structure of financial markets of countries, financial instruments and institutions. In this changing frame, especially that foreign investors simuntaneously invest on many national financial instruments so as to bring portfolio diversity has caused similar trends in price movements. Turkey?s financial market that is in the adaptation process to EU rose up to a level that it has shares from those investments after the 90?s. The aim of this study is to examine how much Turkey?s (who is a candidate for EU membership) financial markets are integrated with EU financial markets. The study results based on the periods including 1995 Customs Union, 1999 Helsinki Peak, 2004 Brussels and 2005 June Peaks which are milestones for Turkey show that the integration of financial markets in Turkey who is a candidate for EU are increasingly in uptrend. In addition to this, it is asserted that making arrangements on the diversity of instrument and agents in financial markets and increasing its development are necessary in order to continue this development without stopping.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2966
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nuran Özer .pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Mar 27, 2024

Download(s)

56
checked on Mar 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.