Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2969
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorArzu Organ-
dc.contributor.authorBüyüktuna, Oğuzhan-
dc.date.accessioned2018-06-26T08:27:18Z
dc.date.available2018-06-26T08:27:18Z
dc.date.issued2012-05-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/2969-
dc.description.abstractİşletmeler, rekabet koşulları karşısında ilk seferde doğruyu üretmeyi, zaman ve maliyet avantajı kazanmayı, müşteriye hatasız ürün sunmayı ve müşteri memnuniyetini sağlamayı hedeflemektedir. Bu da işletmeleri, hata önleme tekniklerini kullanmaya zorlamaktadır. Hataları, müşteriye ulaşmadan önce belirleyip, ortadan kaldırarak kusursuzluğa ulaşmayı amaçlayan hata önleme tekniklerinin en önemlilerinden biri de Hata Türü ve Etkileri Analizi yöntemidir. Hata Türü ve Etkileri Analizi, mevcut hataları önlemenin yanı sıra mevcut durumda olmayan fakat ortaya çıkma olasılığı olan hataları kaynağında yok ederek, bu hataların oluşması durumunda ortaya çıkacak olan etkileri yaşanmamasını amaçlamaktadır. Bu çalışmada Hata Türü ve Etkileri Analizi tekniği, GERMETAL Ltd. Şti.'de nakil tankları sürecinde kullanılmıştır. Yapılmış olan Hata Türü ve Etkileri Analizi çalışması ile hata türleri, sebepleri ve hata türlerinin müşterilere olan etkileri belirlenmiştir. Her bir hata türü için, hata olasılıkları, şiddetleri ve keşfedilebilirlik dereceleri hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucu olarak hesaplanan değerlere göre öneriler getirilerek sürecin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır.en_US
dc.description.abstractBusiness organizations aim for producing truth against conditions of competition for the first time, gaining time and cost advantage, presenting error free products and providing customer satisfaction. This required companies, forcing to use error prevention techniques. The most important prevention error technique, which aims for perfection by identifying errors before reaching the customers and putting them away, is failure mode and effects analysis method. Failure mode and effect analysis, as well as to prevent errors in the present ,by removing errors which has possibility of occurrence in its source, aims for not to be lived the effects when they occur. In this work, failure mode and effect analysis technique was used in the process of transport tanks in Germetal limited company. With the work of failure mode and effect analysis it is determined failure mode,their reasons and their effects on customers .For every type of error it is calculated error probability,intensity and degree of detectability. Values calculated according to the result of studies have been conducted to improve the process by bringing recommendations.en_US
dc.language.isotren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHata Türü ve Etkileri Analizien_US
dc.subjectRisk Öncelik Sayısıen_US
dc.subjectNakil Tankıen_US
dc.subjectFailure mode and effect analysisen_US
dc.subjectThe number of priority risken_US
dc.subjectTransport tanken_US
dc.titleHata türü ve etkileri analizi ve makine sanayinde bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeFailure mode and effects analysis and application of machine industryen_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.authorid44594-
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid322422en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oğuzhan Büyüktuna.pdf3.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 6, 2024

Download(s)

280
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.