Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2971
Title: Örgütsel çatışma yönetimi ve bir uygulama
Other Titles: Organizational conflict management and an aplication
Authors: Çağlayan Akan, Osman
Advisors: Esin Barutçu
Keywords: Çatışma
Çatışma Yönetimi
Çatışma Nedenleri
Problem Çözme
Uzlaşma
Kaçınma
Conflict
Conflict Managament
Causes of Conflict
Problem Solving
Compromising
Avoiding
Abstract: Örgütsel çatısma, isletmelerde bireyler ve grupların birlikte çalısma sorunlarından kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmasına veya karısmasına neden olan olaylardır. Tarih boyunca hem sosyal, hem de biçimsel yapılarda, kısacası bireylerin oldugu her ortamda çatısma yasanmıstır. Bu çalısmada çatısma kavramı yönetim bilimi çerçevesinde ele alınmakta ve isletme örgütleri düzeyinde incelenmektedir. Çatısma, örgütte farklı sorumluluk anlayısı, egitim ve bakıs açısına sahip çalısanların isbirligi içersinde çalısma zorunlulugunun kaçınılmaz sonucudur. Çatısma seviyesinin optimal düzeyde olması, örgüt performansını arttırıcı etkide bulunmaktadır. nsanları yeni yaklasımlara yönlendirmek, bireylerin motivasyonunu arttırmak gibi olumlu etkilerinin yanında, çatısan tarafların zihinsel ve bedensel saglıgını olumsuz etkilemek, isletmeyi hedeflerinden uzaklastırmak gibi olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Tez çalısması dört bölümden olusmaktadır; Birinci bölümde, çatısma kavramının farklı bakıs açılarına göre yapılan tanımlarına yer verilerek, çatısmanın kavramsal bir çerçevesi olusturulmaya çalısılmaktadır. Bunun yanında örgütsel çatısmanın zaman içinde nasıl kabul görüp degerlendirildigi, çatısmaya karsı yönetim tarzlarının yaklasımlarına, çatısmanın hangi asamalardan geçerek olustuguna, çatısmanın türlerine ve isletmelerde çatısmalara neden olan etkenlere yer verilmektedir. kinci bölümde örgütsel çatısmanın nedenleri, türleri ve sonuçları ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise örgütsel çatısma yönetimine ve çatısmayı çözümleme yaklasımlarına yer verilmektedir. Buna göre çatısma yönetiminin süreçleri, çatısmayı çözümleme teknikleri ve türleri ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde ise stanbul'daki KOB boyutundaki tekstil isletmelerinde, yapılan anket çalısmasının degerlendirmesine yer verilmektedir. Bu kısımdaki uygulama çalısması ile isletmelerde çalısanların is yerlerindeki çatısmalara yaklasımlarını degerlendirerek, literatürde anlatılanlarla karsılastırılmasına yer verilmektedir.
The conflict of organization emerges from indivudual?s and group?s problems that are about working with together. This causes to become confused or stop normal activities. During the history; people faced with conflicts in which were both social structure and formal structure. Shortly in every situation. For this reason ;conflict concerned about lots of diciplines. The concept of conflict was taken into consideration at science frame and was examined on level of industry organization. Conflict is a result from workers who have different responsibility comprehension different education and view point,have to study with together or have to do cooperatively. If the conflict level is optimal level, performances of organization increase. Conflicts have got some positive effects on people such as increasing of motivation,orientating at new approach; on the other hand conflicts have some negative effects on people such as taking away aims of industry, affecting bady mentally or physically. Thesis occurs from four different part. At first section/part :A conceptual frame is being tried to occur by making description that depends o different view points. Furthermore; how the conflict of organization was received ?the approaches of administration according to the conflict how the conflicts occured. Conflicts? species and which factors can cause conflicts between industry workers are brought about at the second part. At the third part of thesis :organizational conflicts? approaches and approaches of solutions are made to present. According to this part, solution? tecnique, species and process of administration are determined with a detailed way. At the fourth part: investigations? assessments which are made in textile industries are explained. The textile industries that are KOB dimension in stanbul. At this part, workers? approaches to the conflicts and applications? studies are evaluated and also comparisons between literature and these are explained.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2971
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osman Akan Çağlayan .pdf858 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

84
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,428
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.