Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2972
Title: Gerçek kişilerin sermaye piyasasından elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesi
Other Titles: Taxation of real investors? gains from the capital markets
Authors: Bozdoğan, Utku Osman
Advisors: Ekrem Karayılmazlar
Keywords: Ekonomi
Economics
Sermaye piyasası
Abstract: Yatırımcıların tasarruflarını etkin bir şekilde değerlendirmesinin yollarından biri sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlardır. Bu yatırımlarla bir risk üstlenilmekte olup bu riskin sonucu kazanç (kar) yada kayıp (zarar) olacaktır. Yatırımlar sonucundaki kayıplara dair herhangi bir vergilendirme olmayacağı ortadadır. Kazançlar ise kanunlar doğrultusunda vergilendirilmeye tabi tutulmaktadır ve bu vergilendirilmenin de ne şekilde olacağı önemli bir konudur. Bu çalışmada sermaye piyasası kavramı, çeşitleri, özellikleri, vergi ile ilgili temel kavramlar, gerçek kişilerin sermaye piyasası araçlarından 2004 yılında elde ettikleri ve 2005 yılında elde edecekleri gelirlerin vergilendirilmesi üzerinde durulmuştur. Şu anda uygulanmakta olan sermaye piyasası vergilendirme sisteminin karmaşık bir yapıya sahip olması nedeniyle yatırımcılar tarafından tam olarak anlaşılamadığı ve vergilendirme sisteminin etkinlikten uzak olup amacına ulaşılamadığı görülmüştür. Dolayısıyla vergilendirme sistemimizde değişikliklere gidilmiş, 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanacak GVK Geç. 67. madde ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
There are many alternative ways which private savings return to be an investment. One of them is to invest in capital market. However investors take a risk and may get either profit or loss. If investor suffer from their investments then there is no taxation, but returns are taxed. So the investment behaviour due to changes in taxation has been heavily influenced. In this study, the concept of capital market, its kinds and properties, and taxation of these kind of returns will be examined. Then how personal incomes have been taxed in 2004 and how it will be taxed in 2005 will be examined. Because the taxes of capital income of all kinds(interest, dividends, and capital gains) in Turkey in 2005 are so complex, it can be said that it has not been understood by taxpayers. And Turkish Tax System is far from efficiency. In recent years Turkey has taken important steps to establish an efficient and equitable tax system. In the medium of 2005, Turkey enacted the legislation of personal Income Tax. These changes will affect the taxpayer and their capital gains after 01.01.2006.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2972
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Osman Utku Bozdoğan .pdf946.53 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 27, 2024

Download(s)

82
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.