Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2973
Title: Örgüt kültürünün bir yansıması olarak işletmelerde ast üst ilişkileri ve Denizli'de bir uygulama
Other Titles: The relationship between employers and managers in the reflection of organizational culture and research in Denizli
Authors: Feyzullah Eroğlu
Güleç, Oya
Keywords: Örgüt kültürü
Ast-üst İlişkileri
Otorite-güç-yetki Kullanım
Yönetim
Organizational Culture
Administration
Relationship of Employees and Managers
Power
Authority
Issue Date: Oct-2008
Abstract: Bu çalışmanın amacı, sürekli değişen sosyal yapı içerisinde, örgütlerin sahip oldukları kültür kapsamında, ast üst ilişkilerinin belirlenmesi ve Denizli'de bir uygulama ile bunun desteklenmesidir. Bu noktada tez , ?örgüt kültürü?, ?örgüt kültürü çerçevesinde ast üst ilişkileri? ve ?Denizli'de bir uygulama? olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, genel olarak örgüt ve kültür kavramları ele alınmıştır. Ayrıca örgüt kültürü kavramı, örgüt kültürünün öğeleri, özellikleri, oluşumu, önemi incelenmiştir. Bu bilgiler ışığında ?monarşik?, ?bürokratik? ve ?demokratik? örgüt kültürü çeşitleri ve yaklaşımları açıklanmaya çalışılmıştır. İkinci bölümde, ?örgüt kültürü çerçevesinde ast üst ilişkilerinin? oluşumunda önemli bir yere sahip olan örgütsel bir iletişim, iletişimin önemi, iletişimin işlevleri, iletişim çeşitleri gibi kavramlar ele alınmıştır. Ek olarak ?otoriter?, ?koruyucu?, ?destekçi?, ?birlikçi? ve ?başıboş? olmak üzere örgüt kültürü çeşitleri ve her bir çeşide dair ast üst ilişkileri açıklanmıştır. Ayrıca ast üst ilişkilerini farklı bir boyutta ele alan örgütsel yapı modelleri belirtilmiştir. Tüm bunlara ek olarak genel anlamda güç, otorite, görev devri, örgütsel liderlik modelleri gibi kavramların yöneten ve yönetilen ilişkileri ile bağlantısı kurulmaya çalışılmıştır. Son bölümde ise; Denizli'de faaliyet gösteren Zorlu Hometeks A.Ş.'de 100 kişilik bir anket çalışması ve mülakatlar ile tez desteklenmiştir.
The aim of this study is to determine the relationship between managers and employers in the case of organizational culture. In this point, this study contains 3 different parts. In the first part, the meaning of ?organization? and ?culture? are tried to be explained. However, the properties, elements, importance and the formation of organizational culture are tried to determine.İn the light of these informations, we can say classify the kinds of organizational culture as monarhic, democratic and burocratic organizational cultures. The second part contains, organizational communication, teh importance of communication and the kinds of organizational communication. In addion of this, organizational structures are tried to be discussed. The last part is about the research in Denizli. Questionnaire studies have been hold on in this section.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2973
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Oya Güleç.pdf630.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

126
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

716
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.