Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2974
Title: Türkmen Türkçesindeki edatlarla Türkiye Türkçesindeki edatların karsılastırmalı incelenmesi
Other Titles: The comparative investigation from the Turkmen?s propositions and from the Turkish proposition
Authors: Berkil, Semih Özgür
Advisors: Biray, Nergis
Keywords: Türk Dili ve Edebiyatı
Turkish Language and Literature
Abstract: ürkiye Türkçesindeki edatlarla Türkmen Türkçesindeki edatların karsılastırmalı incelenmesini içeren bu tez ile, yeni, arastırılmaya açık ve muhtaç olan Türkmen Türkçesine ve bu sahada arastırma yapacaklara bir katkıda bulunmak istedim. Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesi , bir bütünün birbirinden pek de farklı olmayan iki parçasıdır. Tespit edilen farklılıkların Türkiye Türkçesindeki muadiliyle mukayeseli incelemesiyle, hem Türk Diline hizmet etmis olacagıma hem de çalısmamın yeni arastırmacılara bir basamak olacagına inanmaktayım. Bu çalısma Türkmencedeki edatlar ve Türkiye Türkçesindeki edatların karsılastırılmasından ibarettir. Çalısmamız tamamen metinlere dayanmaktadır. Türkmen Türkçesinde nesredilmis hikaye, roman ve metinleri taradık. Bunlardaki mevcut edatları tespit ederek örneklerle sunduk. Edatın yapısı, mensei, vazifesi ve kullanılısı hakkında bilgi verirken fazla ayrıntılı açıklamalara girismedik; çünkü her edat hakkında derinligine bir arastırma yapıp manası, vazifesi, kullanılısı hakkında bilgi verebilmek için sadece bu konuyu ele alan bir arastırma yapılması gerektigine karar verdik. Çalısmamızın sonucunda edatların, Türkmen Türkçesinde ve Türkiye Türkçesinde kullanım açısından birbirine benzedigi, aradaki akrabalık nedeniyle bunun dogal oldugu ve Türkçenin yapısının saglamlıgını ispatladıgı sonucuna vardık. Ancak Türkmen Türkçesinde iyelik ve hâl eki alan edatlara rastladık. Türkiye Türkçesinde, ek alan bu kelimeler edat olarak degerlendirilmemektedir.
With this theses, which include the similarities and differences of prepositions between Turkish of Turkey and Turkish of Turkoman I aim to make a contribution to those who are to make a research in this field, which is new, open and needs to be researched. Turkish of Turkey and Turkish of Turkoman are not different from each other. By inspecting the differences between them, I believe that I can make a step for new researchers. This study consists of the comparisons of the prepositions in Turkish of Turkey and Turkish of Turkomans. Our study totally based on the texts. We looked through the stories, novels and texts in Turkish of Turkomans. We found the prepositions in these texts and presented them with the examples. We did not give a detailed explanation about the structure, origins and functions of the prepositions because another research is to be done to make a complete explanation about the meaning, origin and function of each preposition. At the end of our research, we conclude that the prepositions of Turkey?s Turkish and Turkoman?s Turkish are similar to each other regarding their usage, and it is very normal due to the relationship between them. But we came across some prepositions wich take affixes of possessive and manner. n Turkey?s Turkish, when a word takes an affix, that is not regarded as a preposition.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2974
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özgür Semih Berkil .pdf520 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on May 27, 2024

Download(s)

24
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.