Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2982
Title: Michel Focault'da dilin fonksiyonu
Other Titles: The language function of Michel Foucault
Authors: Milay Köktürk
Talay Özel, Özlem
Keywords: Felsefe
Philosophy
Issue Date: 2005
Abstract: Las Menias'ın Foucault üzerindeki etkisi, estetik degeri olan alelâde bir resim etkisinden ziyade, görünen seyin hiçbir zaman, söylenen seyin içinde hapis olmayacagını gösteren mistik bir etkidir. Bu izlenimden itibaren kelimeler ve seylerin iliskisi zorunlu olarak incelemeye maruz kalacak bir konu haline gelmistir. Foucault dil ve nesne iliskisini Rönesans Epistemesi, Klâsik Episteme ve Modern Episteme olmak üzere üç ayrı dönemde inceler: Rönesans Epistemesinde yogun bir benzerlik hâkimiyeti görülmektedir. saret eden, isaret edilen ve isarete izin veren benzerlik (konjonktür) olmak üzere üçlü bir yapı mevcuttur. Klâsik Episteme dönemine gelindiginde ise bazı farklılıkların olustugu söylenebilir. saretlerin konumu Rönesans'ta üçlü olurken ve ana nokta isaretin seyi nasıl gösterdigi iken, Klâsik Epistemede bu ikili olacaktır ve ana nokta da isaret edenle edilenin nasıl baglanabilecegi olacaktır. Bu söylemin temel görevi de, seylere bir ad yakıstırmak ve onları o adla adlandırmaktır. Klâsik Episteme böylece üç bilgi bölgesinin dogusunu saglamıstır: Genel Gramer, Doga Tarihi ve Zenginliklerin Çözümlenmesi. Modern Episteme dönemine gelindiginde ise ilk iki dönemden belirgin biçimde farklı olan bir tarafa rastlanmaktadır: nsanın varlıgının epistemolojik olarak olusması. Çünkü Modern dönem öncesi dile atfedilen saydamlık kavramı beraberinde dilin sadece seyler ve temsilleri arasında bir bag kurmasına izin vermis, insan için bir alan açamamıstı. Klâsik Episteme dönemindeki üç bilgi alanı (Genel Gramer, Doga Tarihi ve Zenginlikler Çözümlemesi), Modern çagla beraber Biyoloji, Ekonomi, Dilbilim / Filoloji olmak üzere üç bilgi/söylem biçimine dönüstürülmüstür. Aynı zamanda XVIII. ve XIX. yüzyılda hakim olan ve dil teorileri olarak bildigimiz fiil, eklemlesme, türeme ve adlandırma teorileri de modern felsefeye yansımalarını sırasıyla su sekilde gerçeklestirmislerdir: sonluluk, ampirik-askın ikili, kökenin geri çekilisi ve cogito-düsünülmemis. II Michel Foucault'nun felsefesindeki dil incelemesi, dilin diger tüm yasam alanlarıyla olan sıkı birligi göz önüne alınırsa; aslında topyekûn bir arkeolojik kazı anlamına da gelmektedir.
as Menias?s effect on Foucault is a mystic effect which shows that what you see is never confined into what is said rather than a simple painting with an esthhetic value. Begining from this impression, the relationsship between the words and the things become a subject which must be investigated. Foucault researches the relationship between the language and the object in three seperate periods as Renaissance Episteme, Classical Episteme and Modern Episteme. A domination of intense resemblance is seen in Renaissance Episteme. There is trio structure consist of indicator, indicated and conjecture. In the period of Classical Episteme, it may be remarked that eminent diversities come into being in comparison to the Renaissance Episteme. While the location of the signs are trio and the main point is how the signs show the thing in Renaissance, it is replace by dual location, and the main point is how the indicator can be linked to the indicated in Classical Episteme. The basic duty of the classic uttarence is to suit a name to the things and call them with these names. So Classical Episteme provides three knowledge disticts; General Grammar, The History of Nature and Analysis of Productiviness. As for Modern Episteme, it is met a part obviously different from the former two periods: Epistemologic formation of the human being. Because the concept of transparency attributed to the language before modern period couldn?t open a field for human being who let the language set up a link only between the things and the agents. The three knowledge fields (General Grammar, The History of Nature and Analysis of Productiviness) in the Cassical period have been trasformated to the three knowledge/speech from as Biology, Economics and Linguistics by modern period. At the same time, verb, articulation, derivation and naming theories known as language theories anda re dominant in the 18th and 19th centuries, shows its reflection to the modern philosophy in squence as following: being finite, experimental-transcendental pair, going back to the root and cogito-unthinking. IV The Language investigation of Michel Foucault?s philosophy means a complate archoclogical excavation considering the close relationship of the language with all the other life fiels.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2982
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Özlem Özel Talay.pdf523.65 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

348
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.