Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2985
Title: An analysis of syntactic errors in the compositions of students taking the proficiency exam at an elt department.
Other Titles: İngiliz dili eğitimi bölümü seviye belirleme sınavına katılan öğrencilerin kompozisyonlarındaki sözdizimsel hataların incelenmesi.
Authors: Karahan, Pınar
Advisors: Selami Ok
Keywords: İkinci Dil Edinimi
Hata Analizi
Sözdizimsel Hatalar
Second language acquisition
Error Analysis
Syntactic Errors
Abstract: İkinci dil edinimi/öğrenimi anadil edinimine kıyasla daha zor bir süreçtir. Anadil ediniminde, kişi kendi dilini kendi sosyal ve kültürel çevresinde öğrenir. Ancak; ikinci bir dil veya yabancı bir dil öğrenirken aynı durum söz konusu değildir, çünkü öğrenilen dil farklı bir sosyal ve kültürel çevreye aittir. Bu nedenle; yabancı dil edinimi/ öğrenimi sürecinde çeşitli hata türleriyle sık sık karşılaşılır. Bu çalışmanın ilk aşamasında; 2008-2009 Güz Döneminde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümünü kazanan 65 öğrencinin katıldığı yeterlik sınavında yazmış oldukları kompozisyonlardaki sözdizimsel hatalar nitel ve nicel olarak incelenmiştir. En çok yapılan hatalar konusunda güvenilirlik analizi yapılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise 65 öğrenci içinden Hazırlık Programına katılan 30 öğrencinin 15 tanesi birinci sınıf güz dönemi sonunda rastgele seçilmiş ve bu öğrencilere yeterlik sınavındaki aynı kompozisyon konuları aynı süre ve kelime sınırlamasıyla tekrar verilmiştir. Rastgele seçilmiş olan bu 15 öğrencinin birinci sınıfın güz dönemi sonunda yazdıkları kompozisyonlar ile seviye belirleme sınavında yazmış oldukları kompozisyonlar T-unit analizi ve Tek Yönlü Anova (F-test) kullanılarak öğrencilerin gelişimini ve Hazırlık Programının verimliliğini belirlemek amacıyla karşılaştırılmıştır. Çalışmanın amacı, farklı seviye gruplarındaki öğrencilerin yaptıkları hataların tür ve sıklığını belirlemektir. Yabancı dil öğrenimi sürecinde, öğrenciler farklı türlerde söz dizimsel hatalar yapma eğilimindedirler. Çalışmanın, öğrencilerin yaptıkları farklı türlerdeki söz dizimsel hata türleri ve sıklıklarını belirleyerek, öğrencilerin mevcut İngilizce seviyelerini geliştirmelerine ve böylece dili daha etkin kullanmalarına katkı sağlaması beklenmektedir. Çalışmanın diğer amaçları ise, öğretim üyesi/elemanlarına, öğrencilerin mevcut İngilizce seviyeleri hakkında fikir vermek ve öğrencilerde sözdizimsel hatalar konusunda farkındalık yaratarak öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktır.
Second language acquisition/ learning is not an easy process when compared to that of first language acquisition. In first language acquisition, one learns his/her language in its own social and cultural context. However, it?s not the same when one is learning a second or a foreign language as that language belongs to a different social and cultural context. For this reason; we often encounter several types of errors in the process of second language acquisition/learning. In the first stage of this study, the syntactic errors in the compositions of the 65 ELT students taking the proficiency exam in 2008-2009 Fall Term in the Faculty of Education, ELT Department are analyzed qualitatively and quantitatively. Inter-coder Reliability on the Most Commonly Made Error Types was also reached. In the second stage, 15 students out of 30 who attended the preparatory program were randomly selected and asked to write on the same topics within the same time limit and word constraint as before at the end of the first term of their freshman year. The essays of a sample group including 15 students which they wrote as part of the proficiency exam were compared with those they wrote on their freshman year through a t-unit analysis and One Way Anova (F-test) in order to determine the effectiveness of the writing component of the preparatory program and overall progress of the students. The aim of this study is to identify and determine the error types and the frequencies of these errors that students at students have made. When learning a second or a foreign language, students are inclined to make different types of syntactic errors. By identifying, analyzing and determining their error types and frequencies, this study may contribute to the students? improving their levels of English, and thus using the language more effectively. It aims to give an idea to the instructors about the present English levels of the students and to raise the awareness of the students about their syntactic errors and thus to improve their writing skills.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2985
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pınar Karahan.pdf547.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 27, 2024

Download(s)

94
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.