Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2987
Title: Belediyelerin kentsel yasam kalitesine etkileri: Denizli Karsıyaka Mahallesi örneği
Other Titles: The affects of municipalities on urban quality of life: Denizli Karsiyaka neighborhood case
Authors: Yavuzçehre Savaş, Pınar
Advisors: Sülün Evinç Torlak
Keywords: Yasam kalitesi
Kentsel yasam kalitesi
Belediye
Denizli
Quality of life
Urban quality of life
Municipality
Abstract: Yasam Kalitesi?, birçok bilim dalında arastırılan, çok boyutlu ve genis bir kavramdır. Yasam kalitesi ile ilgili faktörler, kentlere ya da kültürlere göre degisebilen, evrensel olmayan faktörlerdir. Kentsel yasam kalitesi; kentlerde, kentsel alt yapı, iletisim, ulasım, konut vb. olanakların sunulma düzeyinin önceden belirlenen ölçütler üstünde olması durumudur. Tüm kentliler, uygar, saglıklı, düzenli ve güvenli bir ortamda yasama hakkına sahiptirler. Kentlilerin hak ettikleri bu ortamları saglamakla görevli olan kurumlar da belediyelerdir. Bu çalısmada da, belediyelerin kentsel yasam kalitesine etkilerini incelenmekte ve Denizli Karsıyaka Mahallesi örnek verilmektedir. Çalısma dört bölümden olusmaktadır. Birinci bölümünde; arastırmanın konusu, amacı ve önemi üzerinde durulmustur. Çalısmanın ikinci bölümünde; kentsel yasam kalitesi ile ilgili kavramlar ve tanımlar ortaya konarak, kavramsal çerçeve çizilmistir. Kalite kavramından yola çıkarak, yasam kalitesi ve kentsel yasam kalitesi kavramları ve kriterleri belirlenmistir. Yasanabilirlik, sürdürülebilir kentler ve saglıklı kentler üzerinde durulmustur. Ayrıca, bu bölümde kentsel yasam kalitesinin dünyada ve Türkiye'de tarihsel gelisimi anlatılmıstır. Yasam kalitesi çerçevesinde, Kentli Hakları ve Kente Karsı Suç kavramları üzerinde durulmustur. Çalısmanın üçüncü bölümünde ise; kısaca Türkiye'de belediye kurumu, ele alınarak Avrupa Kentsel Sartı'nın belirledigi ve Avrupa'da yasayan kentlilerin sahip oldugu kentli hakları çerçevesinde, 1580 ve 5272 sayılı Belediye Kanunları ile Avrupa Kentsel Sartı karsılastırılmıstır. Çalısmanın dördüncü bölümünde; Denizli Karsıyaka Mahallesi'nde yapılan uygulama çalısmasının analizi yapılmıstır. Anket sonuçları ısıgında, belediyelerin kentlilerin, kentsel yasam kaliteleri üzerindeki etkileri analiz edilmeye çalısılmıstır. Son bölümde elde edilen bulguların degerlendirilmesi ve belediyelere, merkezi yönetime, STK'lara ve özel sektöre yönelik önerilere de yer verilmistir.
Quality of Life? is a multi dimensional and a wide concept which is researched among many science branches. Factors related to quality of life are nonuniversal factors that can change according to culture and cities. Urban Quality of Life is; the situation of servicing infrastructure, communication, arrival, house etc. services better than the determined measures or standarts about these areas. In this study it was examined the affects of municipal services on urban quality of life. Denizli Karsıkaya neighborhood is taken example for this study. In the first chapter; the subject, aim and importance of this study are explained. In the second chapter; conceptual limitation is presented by explaining the concepts related with quality of life and urban quality of life. And also the definitions about quality of life and urban quality of life is given. In this frame of the given definitions Livable Cities, Sustainable Cities and Healthy Cities are discussed. And also, in this chapter, the historical development of quality of urban life in the world and in Turkey is explained. Urban Citizens Rights and Crime Against City concepts are analized. In the third section of the thesis; Turkish municipalities are shortly overviewed. Turkish municipalities laws (1580 and 5272) and The European Urban Charter which is presented among 20 headlines are analised comparatively. In the last section; the practical study which is applied to Denizli Karsıyaka neighborhood is analized. Last section presents also some concluding remarks and proposals for municipalities, non-governmental organizations and private sector.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2987
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pınar Savaş Yavuzçehre.pdf822.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

150
checked on May 27, 2024

Download(s)

574
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.