Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2992
Title: Iris Murdoch's The Black Prince in a postmodern feminist approach
Other Titles: Postmodern feminist yaklaşımında İris Murdoch? in Kara Prens?
Authors: Meryem Ayan
Özer, Reyhan
Keywords: Postmodernizm
Feminizm
Postmodern Feminizm
Iris Murdoch
Kara Prens
Sonsöz
Çokluk ve çoklu gerçeklik
Postmodernism
Feminism
Postmodern Feminism
Iris Murdoch
The Black Prince
Postscripts
Plurality and plural truths
Issue Date: Apr-2010
Abstract: Bu çalışmanın ana konusu Iris Murdoch'ın Kara Prens adlı romanında bulunan postmodern feminist öğelerin incelenmesidir. Parodik ve ironik doğası, bu romanı postmodern bir roman kılar. Murdoch, feminist olarak adlandırılmayı tercih etmese de roman femizmin postmodern bölgesine ait olan izler taşır. Çoğulculuğu kabul ederek, birliği, bütünlüğü ve cinsiyet merkezli anlatıyı reddettiği için roman postmodern feminist alana daha çok yaklaşmaktadır. Birinci bölüm postmodernizm ve feminizm hakkında artalan bilgisi sunmaktadır. İkinci bölüm, cinsiyet, çoğulculuk ve toplumsal cinsiyetin postmodernist ve feminist algılanışlarını göz önüne alarak postmodern feminizmin ne olduğunu açıklamaya yöneliktir. Üçüncü bölümde, postmodern feminist yaklaşım romana uygulanacaktır. Dördüncü bölüm romanın sonunda yer alan karakterlerin sonsözlerini postmodern feminist açıdan tartışacaktır. Bu tezin amacı, Iris Murdoch'ın Kara Prens adlı romanında bulunan Postmodern feminist öğeleri fallus merkezci ve mantık merkezcil düşünceleri, büyük anlatıları bakımından incelemektir. Bu çalışma, çoğulculuğu kabul edip birliğin büyük anlatıları reddetmesiyle geleneksel kadın yazınından uzaklaşan Kara Prens adlı romanın postmodern feminist alana nasıl yaklaştığını incelemeyi amaçlamaktadır.
The analysis of postmodern feminist elements found in Iris Murdoch?s The Black Prince is the main topic of this study. The parodic and ironic nature of the novel makes it a postmodern one. Even though Murdoch prefers not to be called a feminist, the novel bears the traces of feminism belonging to the postmodern strand. The novel moves closer to postmodern feminist domain since it rejects gender-centered narrative and denies unity and oneness by acknowledging the plurality. Chapter one presents background information about postmodernism and feminism. Chapter two is devoted to what postmodern feminism is by distinguishing between postmodernist and feminist perceptions of gender, plurality and sex. In Chapter three the postmodern feminist approach will be applied to the novel. Chapter four discusses the postscripts of the characters placed at the end of the novel in terms of Postmodern Feminism. The purpose of this thesis is to analyze postmodern feminist characteristics in Iris Murdoch?s The Black Prince in terms of rejecting phallocentric and logocentric thoughts, grand narratives, and use of postmodern feminist narrative strategies. This study attempts to analyze how The Black Prince departs from traditional woman writing style and moves towards postmodern feminist domain through its acknowledgment of plurality as well as rejecting the grand narratives of unity.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2992
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Reyhan Özer.pdf541.09 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

146
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.