Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/2993
Title: Üniversite öğrencilerinin demokratik tutum ve değerleri üzerine bir arastırma: Pamukkale üniversitesi örnegi
Other Titles: A research about democratic attitude and value of university students: Pamukkale University case
Authors: İnan Özer
Türkbay Ayhan, Rezzan
Keywords: Kamu Yönetimi
Public Administration
Issue Date: 2005
Abstract: Bu çalısma, üniversite ögrencilerinin, demokratik tutum ve degerlerini belirlemek ve bu tutumları etkileyen toplumsal, siyasal, ekonomik degiskenler arasındaki iliskileri degerlendirmek amacını tasımaktadır. Bu nedenle, öncelikle, literatür incelemesi yapılarak, arastırmanın kavramsal ve teorik çerçevesi olusturulmustur. Kavramsal ve teorik çerçeveye dayanarak yapılan alan arastırması ile üniversite ögrencilerinin demokratik tutum ve degerlere ne ölçüde sahip oldugu belirlenmeye çalısılmıstır. Alan arastırması bölümünde, Pamukkale Üniversitesi'nin, farklı fakülte ve bölümlerinde ögrenim gören 267 ögrenci üzerinde anket uygulaması yapılmıstır. Anket uygulaması sonucunda elde edilen verilerin bir kısmı yalnızca betimsel olarak degerlendirilip, ögrenci ile ilgili genel bilgileri içermektedir. Diger veriler, ögrencilerin sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri ile ilgili olup, siyasal tutum ve davranıslarıyla karsılastırma olanagı saglamaktadır. Anket sorularının yanında, ögrencilerin demokratik tutumlarını çesitli yönleriyle degerlendirebilmek için demokratik tutum ölçekleri kullanılmıstır. Bu ölçekler, demokratik ilkelere iliskin tutum ölçegi, özgürlügün degeri ölçegi, özgür konusma ölçegi, oyunun kuralları ölçegidir. Arastırmanın dayanagını olusturan, üniversite ögrencilerinin demokratik tutum ve degerlerinin egitim, temel bilim alanları, cinsiyet, aile, meslek, yerlesim yeri gibi pek çok ekonomik, toplumsal degiskenin etkisine baglı olarak degistigi ve hiçbir degiskenin tek basına etkili olmadıgı varsayımı arastırma bulgularına göre dogrulanmıstır. Arastırmada, yalnızca temel bilim alanları ve egitim süreci degiskenleri diger degiskenlerden soyutlanarak incelenmistir. Buna dayalı olarak dördüncü sınıf ögrencilerinin, birinci sınıflardan; sosyal bilimler ögrencilerinin fen bilimleri ögrencilerinden daha demokrat oldugu hipotezi olusturulmustur. Hipotezi degerlendirebilmek için demokratik tutumların pek çok boyutu dikkate alınmıstır ve elde edilen veriler çerçevesinde hipotez, demokratik tutumların pek çok boyutu açısından dogrulanmıstır.
The aim of this study is to determine democratic attitudes and values of university students and evaluate the relations between social, political, economic variables which affects these attitudes. For this reason, first of all, conceptual and theorical framework of the study has been done by examining the literature. The democratic attitudes and values of the students are have been tried to be determine by depending on this area study. In the part of area research, a questionairre is applied to 267 students which are attending different faculty and departments of Pamukkale University. Some of the data which are obtained from the questionnairre application evaluated descriptively, and contains general informations about the students. Other data which are related to socio-economic and socio-cultural properties of the students, provides political and behavioural comparison. Besides the questionnairre, democratic attitude, scales are used to evaluate students? democratic attitudes from different dimensions. These scales are; attitude scales related to democratic principles, value of liberty scale, free speech scale, rules of the game scale. University students? democratic attitudes and values change related to education, basic science areas, gender, family, job, and other many economic and social variables and an assumption that no variable has an effect alone which is fundemental for this study. In the research, only basic science areas and education time variables are analyzed abstractly from other variables. Based on this, a hypothesis which says that fourth class students are more democratic than first class students and social sciences students are more democratic than nature sciences students is developed. To evaluate this hypothesis many dimensions of democratic attitudes are taken into consideration and in the frama of obtained data hypothesis is confirmed with many dimensions of democratic attitude.
URI: https://hdl.handle.net/11499/2993
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rezzan Ayhan Türkbay .pdf631.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

48
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.