Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3004
Title: Emniyet Genel Müdürlüğü arşiv belgelerine göre Polis memuru Torunî-zâde Süleyman Sırrı Efendi
Other Titles: According to archival documents of Turkish National Police Police officer Torunî-zâde Süleyman Sırrı Efendi
Authors: Ercan Haytıoğlu
Tokgöz, Sedat
Keywords: Polis Memuru
Süleyman Sırrı Efendi
Teşkilât-ı Mahsusa
Cemiyet-i İslamiye
Elviye-i Selâse
Police Officer
Cemiyet-i islamiye, Elviye-i Selâse
Cemiyet-i islamiye
Elviye-i Selâse
Issue Date: Sep-2011
Abstract: Bu çalışmada, Polis Memuru Süleyman Sırrı Efendi'nin hayatı tarihsel süreçte yaşanan olayların ışığında anlatılmıştır. Süleyman Sırrı Efendi'nin Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşına katılması, Teşkilât-ı Mahsusa ve Cemiyet-i İslamiye'deki faaliyetleri, Bursa Polis kadrosundaki başarıları ele alınmıştır. Süleyman Sırrı Efendi, emekli olmak için uzun bir mücadelenin içinde yer almıştır. Bu mücadele ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Milli Mücadele Dönemi ve Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Elviye-i Selâse'deki etkileri incelenmiştir. Batum'un İngilizler tarafından işgaline karşı bölge halkından gelen tepkiler değerlendirilmiştir. Ayrıca bu çalışmada Türk Polis Teşkilatı hakkında bilgi verilmiştir.
In this study, Police officer Süleyman Sırrı Efendi?s life is described in the light of the events of the historical process. Süleyman Sırrı Efendi battled Balkan Wars and World War I. His activities at the Teşkilât-ı Mahsusa (force spéciale) and Cemiyet-i İslamiye, the achievements of Süleyman Sırrı Efendi in Bursa Police Department are discussed. Süleyman Sırrı Efendi had been involved in a long legal struggle to had his retirement. This struggle was explained in detail. During National struggle and the effects of the Armistice of Moudros in Elviye-i Selâse (Kars, Ardahan, Batum) have been studied. The reactions from the people of region against the occupation of Batum by the English were examined. Furthermore in this study, the information was given about Turkish Police Organization.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3004
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sedat Tokgöz.pdf4.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

154
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.