Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3006
Title: Hisse senetleri İmkb'de işlem gören şirketlerin sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the factors affecting the capital structure decisions of the companies whose shares are traded at İstanbul Stock Exchange
Authors: Hakan Aygören
Turan, Şefik Tolga
Keywords: Sermaye yapısı
Vergi uygulamaları
Makro ekonomik faktörler
Firma özellikleri
İflâs riski
Temsilci maliyeti
Finansal kaldıraç
Asimetrik bilgi
Capital structure
Tax applications
Macro economic factors
Company features
Cost of financial distress
Agency cost
Asymmetric information
Financial leverage
Issue Date: 2006
Abstract: Firmalar, içinde bulundukları sektör ve ülke ekonomisinin geçirmis oldugu farklı ekonomik devreler ve özellikle Türkiye için geçerli olan sürekli ve etkili ekonomik dalgalanmalar nedeniyle, finansman, yatırım ve kâr dagıtımı gibi kararlarını degisen kosullar altında yeniden sekillendirmek durumunda kalmaktadır. Enflâsyon, firma büyüklügü, borç dısı vergi kalkanı, iflâs riski, asimetrik bilgi, temsilci maliyeti, firmanın aktif yapısı, firmanın kârlılıgı, firmanın hukukî yapısı gibi faktörlerin sirketlerin sermaye yapısı kararları üzerinde etkisi oldugu varsayılmaktadır. Bu faktörler ekonomik ve siyasal sistemlere göre ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Söz konusu faktörlerin ekonomik krizler nedeniyle olaganüstü kosullarda farklı etkilesimler ortaya koyması ve uygulamalarda yapılan degisimler nedeniyle farklılıklar göstermesi bu faktörlerin sermaye yapısı kararları üzerindeki etkilerinin incelenmesini zorlastırmaktadır. Finans literatüründe kabul edilen bazı varsayımların Türkiye açısından ne derece geçerli oldugunun irdelenmesi ve Türk firmalarının sermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörlerin tartısılması hem literatüre katkıda bulunacak hem de sektörel bazda sirketlere yol gösterici olacaktır. Bu çalısmada, Türk firmalarının sermaye yapısı kararları üzerinde etkili olan faktörler incelenmektedir.
Companies need to restructure their decisions on finance, investment and dividend policies under the changing conditions because of the different economical phases which their country and sector experience and the continuous and efficient economical fluctations which is especially valid for Türkiye. It is assumed that factors like inflation, size of the company, nondebt tax shield, cost of financial distress, asymmetric information, agency cost, asset structure of the company, profibility of the company and the legal structure of the company have effect on the decisions about the capital structure of companies. These factors vary according to economical and political systems of every country. As these factors may show different interactions under inordinary conditions and as they differ because of the variations in practice, it is difficult to analyse the affect of these factors on decisions on capital structure. An investigation of the validity of some assumptions in the finance literature for Türkiye and an argument about the factors that affect the decisions on capital structure of Turkish companies would both contribute to the literature and would be a guide for companies on a sectoral basis. In this study, the factors which affect the decisions on capital structure of Turkish companies is examined.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3006
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şefik Tolga Turan .pdf2.89 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

102
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

146
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.