Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3010
Title: Ömer Seyfettin'in öykülerinde zarflarla yüklem-eylemin koşulları
Other Titles: The condition of adverbs with gerunds in Ömer Seyfettin?s stories
Authors: Hacı Ömer Karpuz
Baloğlu, Selenay
Keywords: Bağımlı durum biçimbirim
Ömer Seyfettin’in Öyküleri
Türkçe biçimbilgisi
Yüklem-eylem
Zarf
Adverbs
Gerunds
Ömer Seyfettin’s Stories
Status morphemes
Iexical status morphemes
Function
Structure
Issue Date: Jul-2012
Abstract: Bu tezde Ömer Seyfettin'in Bütün Hikâyeleri serisinde yayımlanan 5. cilte yer alan öykülerden 16 öykü seçilmiş, bu öykülerde kullanılan zarflarla yüklem-eylemlerin ilişkileri incelenmiştir. Çalışma, Giriş, İnceleme, Değerlendirme, Sonuç ve Kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kısmında çalışmanın amacı, kapsamı ve hedefi ele alınmıştır. İnceleme kısmında 16 öykü metninden tespit edilen 3415 eylem, bu eylemlerle kullanılan sözlüksel biçimbirim halindeki zarflar ve bu zarfları oluşturan bağımlı durum biçimbirimler; bunların işlevleri, yapı ve içyapı özellikleri ile geçtikleri cümleler, sayfa ve satır numaraları ile sıralanmış ve liste halinde verilmiştir. Değerlendirme kısmında elde edilen verilere bağlı olarak eylemler, bağımlı durum biçimbirimler ve zarflar yapısal ve işlevsel özelliklerine ve ilişkilerine göre geçiş sıklıkları ve geçiş oranları ile birlikte 132 adet tablo ve 131 grafik halinde sunulmuştur. İnceleme ve değerlendirmeler sonucunda 780 farklı eylemin 66 farklı bağımlı durum biçimbirimle, 52 farklı işlevle ve 322 sözlüksel biçimbirim halindeki zarflarla 3415 kez kullanıldığı tespit edilmiştir. Değerlendirme kısmında elde edilen verilerden yapılan çıkarımlar sonuç kısmında maddeler halinde sunulmuştur.
In this study we looked at the relation between adverbs with gerunds in 16 stories by selecting the 5. stage of the whole story series. This study constituted of Introduction, Review, Revoluation, Evoluation and Bibliography chapters. The Introduction part of our study pointed out the aim, the inclusiveness and the target. The Review part is reviewed determined 3415 verbs of choosed from 16 story texts used with adverbs in lexical morpheme form and used with depent status morphemes. These functions structure and internal structure qualities and the occurence of the sentences, the pages and the line numbers are given. Depending on this data; verbs, status morphemes and adverbs are categorised. In the revolution part presented the 132 tables and 131 graphs with the transition frequencies and transition rates according to structual and functional qualities and relations. As the result of the review and evoluation have been identified that 780 different verb, 66 different status morpheme was used 3415 times with 52 different function and 322 lexical status morpheme formed adverbs. At the evoluation part obtained the datas, the inferences, presented in the case of items.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3010
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selenay Baloğlu.pdf9.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

226
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.