Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3012
Title: Çağdaş çok kültürlü İngiliz romanı ve ideoloji
Other Titles: The contemporary multicultural English novel and ideology
Authors: Soyuçok, Selime
Advisors: Cumhur Yılmaz Madran
Keywords: Multiculturalism
Orientalism
Distorted self-image
Globalization and monoculturalism
Çokkültürcülük
Oryantalizm
Çarpık benlik
Küreselleşme ve tekkültürlülük
Abstract: Bu çalışma Zadie Smith'in İnci Gibi Dişler ve Monica Ali'nin Brick Lane eserlerinde Çokkültürlülük kavramını ideolojik açıdan analiz etmektedir. Bu romanlarda fiziksel olarak mevcut olan çokkültürlü ortam bu romanların çokkültürlü olarak nitelendirilmesini sağlamıştır. Ancak, bu romanlarda bireyin çarpık benliğine neden olan Oryantalist yaklaşım ve dünya vatandaşı olma olgusunu destekleyen Avrupa merkezli globalleşmenin etkileri incelendiğinde bu çokkültürlü ortamın sadece yüzeysel olarak var olduğu ve aslında sadece oluşmakta olan Tekkültürlülük olgusunu kamufle ettiği iddia edilmektedir. Birinci Bölüm Çokkültürlülük olgusu ile ilgili gerekli temel bilgileri verirken, bu kavrama bağlı tanınma, ekonomi, global medya, tüketim ve ideoloji kavramalarının günümüz dünya düzenindeki yerlerini açıklamaktadır. İkinci Bölüm eserlerde yer alan Oryantalist yaklaşımı incelemektedir. Üçüncü Bölüm eserlerdeki karakterlerin çarpık benliklerini ele almaktadır. Dördüncü Bölüm ise global dünya vatandaşı ve global kültürün bir öğesi olma olgusunu destekleyen Avrupa merkezli küreselleşme üzerinde durmaktadır. Bu çalışmanın amacı Oryantalizm, Çarpık Benlik ve Avrupa merkezli Küreselleşme'yi ele alarak Çokkültürlülük olgusunu ideolojik açıdan araştırmaktadır. Bu bilgilerin ışığında, bu çalışmada, bu sözde çokkültürlü romanların aslında Çokkültürülük olgusuna katkıda bulunmak yerine Tekkültürlülük olgusuna katkıda bulunduğu öne sürülmektedir. Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Oryantalizm, Çarpık Benlik, Küreselleşme ve Tekkültürlülük.
This study is an analysis of the ideological perspective of the concept of Multiculturalism in White Teeth by Zadie Smith and in Brick Lane by Monica Ali. The multicultural environment existing physically in the novels make these works multicultural. However, by analyzing the Orientalist attitude resulting in a distorted self-image of the individual, and the effects of the Eurocentric globalization promoting the notion of becoming a citizen of the world prevailing in the novels, this multicultural environment survives on the surface and becomes only a camouflage hiding the situation of Monoculturalism. Chapter One presents background information about the concept of Multiculturalism and the related notions of recognition, economy, global media, consumption and ideology which are discussed in detail by explaining their place in today?s world order and their connection to the concept of Multiculturalism. Chapter Two is devoted to the Orientalist approach existing in the novels. In Chapter Three the psychological perspective is taken into consideration by exploring the distorted self-images of the characters in the novels. Chapter Four focuses on the Eurocentric globalization that promotes the idea of becoming a citizen of the world in a global world and a global culture. The purpose of this thesis is to analyze the aspects of Orientalism, Distorted Self-Image, and the Eurocentric Globalization in an effort of highlighting the ideological perspective of the concept of Multiculturalism. In the light of these perspectives, this study attempts to explore how these so-called multicultural novels contribute to the formation of the concept of Monoculturalism rather than Multiculturalism. Key Words: Multiculturalism, Orientalism, Distorted Self-Image, Globalization and Monoculturalism.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3012
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selime Soyuçok.pdf10.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

42
checked on May 27, 2024

Download(s)

12
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.