Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3014
Title: Avrupa borç krizi ve küresel yansımalar
Other Titles: European debt crisis and its global reflections
Authors: İsmail Çeviş
Yayan, Selin
Keywords: Küresel Finansal Kriz
Borç Krizi
Avrupa Bütünlesme Süreci
Küresel Ekonomi
Global Financial Crisis
Debt Crisis
European Integration Process
Global Economy
Issue Date: Jul-2012
Abstract: Avrupa, 2007 yılının ikinci çeyreğinde ABD'de konut piyasasında başlayan ve ardından küresel piyasalara sıçrayan küresel finansal krizden dünya çapında en çok etkilenen bölgelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Küresel finansal krizin Avrupa üzerindeki etkilerinin yarattığı maliyetler, bazı Avrupa ülkelerinin kendi içsel dinamiklerinde var olan sorunlar ve Avrupa bütünleşme sürecinin yapısal bazı zayıflıkları Avrupa'yı borç krizi içerisine sürüklemiştir. Çalışmanın temel amacı, Avrupa'nın borç krizinin küresel finansal kriz ile bağlantısı ve bazı yapısal sorunlar ile birleşince ortaya çıkan etkilerinin neler olduğunun ve bu etkilerin küresel ekonomi anlamında ne gibi sonuçlar doğurduğunun cevaplanmasına yönelik olmuştur. Avrupa'daki krizin küresel ekonomiyi gelişmiş ülkeler ve yükselen ekonomiler bağlamında bazı etki kanalları ile etkilemesi ve bu yansımaların farklılaşması yükselen ekonomiler arasında gösterilen Türkiye ekonomisi uygulaması kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Buna göre; Avrupa'da mevcut dönemde yaşanmakta olan krizi tek bir nedene bağlamak yanlış olur. Çünkü, mevcut borç krizinin ortaya çıkmasında hem içsel hem de dışsal bazı faktörler rol oynamıştır. Bu süreçte, bir yandan borç krizinin küresel ekonomiye olan yansımaları ortaya çıkarken diğer yandan da bütünleşme sürecinin etkinliği tartışılır hale gelmiştir. Anahtar Kelimeler: Küresel Finansal Kriz, Borç Krizi, Avrupa Bütünleşme Süreci, Küresel Ekonomi
Europe stood out as one of the most negatively affected regions in the second quarter of 2007 because of the global financial crisis that began in housing market in the United States and then spread to global markets. The costs that created by effects of the global financial crisis over Europe, problems in some European countries? own internal dynamics, and some weaknesses of the European integration process led Europe into debt crisis. The main goal of this study is intended to explain the connection between the European debt crisis and the global financial crisis, and effects of the European debt crisis that emerged when combine with some structural problems and consequences of these effects in global economy. Affecting the global economy of the crisis in Europe in the context of developed countries and emerging market economies through some ways and differentiating of these reflections were tried to explain through using the case of Turkish Economy that indicated as one of the emerging market economies. According to this, it is wrong to point out one as responsible for the actual crisis in Europe. In this respect, some internal and external factors acted in occurring of this crisis. In this process, both reflections of the debt crisis in the global economy appeared and efficacy of the integration process came to an argument. Key Words: Global Financial Crisis, Debt Crisis, European Integration Process, Global Economy
URI: https://hdl.handle.net/11499/3014
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Selin Yayan.pdf2.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

288
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.