Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3015
Title: Turizmde algılama haritaları ve Pamukkale örneği
Other Titles: Perceptual maps ın tourism and sample of Pamukkale
Authors: Selçuk Burak Haşıloğlu
Öztekin, Semih Sait
Keywords: Turizm Pazarlaması
Hizmet Pazarlaması
Destinasyon
Konumlandırma
Algılama Haritaları
Pamukkale
Tourism Marketing
Service Marketing
Destinations
Positioning
Perceptual Maps
Issue Date: Aug-2012
Abstract: Pazarlamanın birçok alanında olduğu gibi turizm sektöründe de rekabet, özellikle son 50 yılda artış ve gelişim göstermiştir. Turizmde yapıtaşı olan destinasyonlar diğer ülkelerle olan rekabette rol oynadığı gibi, ülke içerisinde de kendi aralarında ayrıca bir rekabet halindedirler. Turizm pazarlamasında başarılı olabilmek, doğru noktada konumlanmaya ve rakiplerden farklı olmaya bağlıdır. Ürün konumlandırma pazardaki durumu belirlemek ve rekabetle başa çıkabilmek için tercih edilir. Turizm işletmelerinin ürünlerini konumlandırırken kullandıkları önemli araçlardan biri de algılama haritalarıdır. Algılama haritaları sözel ifadeleri görsel zemine dönüştürerek pazarın durumunu ve pazar fırsatlarını sergiler. Bu tez çalışması ile Denizli-Pamukkale Destinasyonu ile turizm potansiyeli açısından ortak özelliklere sahip olan 5 destinasyon (Efes-Kuşadası, Göreme-Kapadokya, Antalya, Bursa, Trabzon-Rize) algılama haritaları açısından değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında 344 yerli turiste anket uygulanmıştır. Anketlerin analiz sonuçları tablolar ve grafiklerin temsili ile oluşturulan algılama haritaları ile gösterilmiştir. Anketlerde aralıklı ölçek ve stapel ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Pamukkale ile ilgili bilgisi olanların sayısının çoğunlukta olduğu görülmüştür. Denizli-Pamukkale destinasyonu bu 6 destinasyon arasında en beğenilen destinasyon olarak 2. sırada çıkmıştır. Denizli-Pamukkale destinasyonu için en çok ilişkilendirilen turizm türü kültür turizmidir. Çıkan sonuçlarda Pamukkale'nin tavsiye edilebilir olarak algılandığı, ayrıca Pamukkale'nin tekrar ziyaret edilebilen ve kolay ulaşılan bir destinasyon olduğu tespit edilmiştir. Ortaya çıkan olumsuz sonuçlar ise Denizli-Pamukkale destinasyonunun fiyat açısından pahalı olması, ulaşım imkânlarının dar olması ve gelişmiş olmasına rağmen tanıtım faaliyetlerinin eksikliğinden dolayı termal turizminin bilinmiyor olduğu tespit edilmiştir.
Competition increases rapidly on world market which has globalization and decreasing limits. As another marketing branches, competition on tourism sector has had enhancement and evolution particularly in last 50 years. Destinations, which are main factor of tourism marketing, not only have a role in countries? tourism competition but also they have also a competition in each of all. Ensuring accomplishment on tourism marketing depends on positioning in right point and to be different from other competitors. Product positioning is chosen for have a good score on competition and identifying situation in marketing. One of the tourism firms? significant tools, which they use it for product positioning, is perceptual maps. Perceptual maps exhibit market?s situation and market opportunities with transmuting verbal phrase to numerical chartes. In this thesis 344 surveys are implemented about 5 destinations (Efes-Kusadasi, Goreme-Kapadokya, Antalya, Bursa, Trabzon-Rize) which have common attributes with Denizli-Pamukkale destination and these surveys are implemented to domestic tourists in Turkiye?s some cities. Surveys? analysis conclusions are exhibited with perceptual maps representing with chartes and graphics. Stapel scale and intervalschaal are utilized on survey questions. As a conclusion tourists, who have information about Pamukkale, are majority. Denizli-Pamukkale is the 2nd appreciated destination between these 6 destinations. Cultural tourism is the most related tourism variety with Denizli-Pamukkale. As a result Pamukkale is advisable, again visitable and easily accessible. On the other hand Pamukkale?s costly prices and limited alternatives of accessing are negative results seeing on surveys. Furthermore Pamukkale?s thermal tourism is not well-known, even though its development. The reason of this could be lack of introduction.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3015
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semih Sait Öztekin.pdf2.96 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

62
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.