Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3016
Title: Emlak vergisi ve belediye gelirleri içindeki payı
Other Titles: Property taxes and its share in municipal revenues
Authors: Selami Sezgin
Altıngöz, Semra
Keywords: Emlak Vergisi
Yerel Yönetimler
Bütçe
Property Tax
Local Administrations
Budget
Issue Date: Jul-2011
Abstract: Yerel yönetimlerin kamu maliyesinin üç temel işlevi olan ekonomik istikrarın sağlanması, gelir dağılımı ve kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi işlevleri bulunmaktadır. Yerel yönetimler kamu politikasının bir parçası olan ve devlet tarafından üstlenilen gelir dağılımı, eğitim, sağlık, konut gibi temel sosyal politikaların mahalli düzeyde sağlanmasında ve kendi birimlerindeki vatandaşların refahının bizzat kendi faaliyetleri ile artırılmasında etkin olarak görev almışlardır. Bu çalışmada, yerel yönetimler içerisinde ön planda yer alan belediyeler ve belediyenin gelir kaynaklarından olan emlak vergisi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, yerel yönetimler içerisinde ön planda yer alan belediyeler ve belediyenin gelir kaynaklarından olan emlak vergisi hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, 3.07.2005 tarihinde kabul edilen 5393 sayılı kanun çerçevesinde incelenmiş ve belediyelerin ilk kuruluşundan günümüze kadar geçirdiği aşamalar, mali yapısı hakkında bilgi verilecektir. Çalışmanın ilk bölümünde belediyenin gelirleri arasında önemli bir paya sahip olan emlak vergisi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise belediyelerden ve mali yapısı ifade edilmiştir. Üçüncü bölümde ise Türkiye'de emlak vergisinin belediye gelirleri içerisindeki payı analiz edilmiştir.
Local administrations have three main functions as public finance: providing economic consistency, distribution of income and fulfilment of public services. Local administrations take effectively charge in distribution of income, education, health, housing on local basis which are the parts of public policy and increasing the welfare level of the citizens of their municipality with their own facilities. This study aims to give information about municipalities which are at the forefront among local administrations and property tax which is one of income sources municipalities. In this sense, law no. 5393 which was accepted on the 3rd of July, 2007 was studied in the frame of property tax and information about the phases of municipalities from the foundation up to now and their financial structure was given. Information about property tax which has a major share among the incomes of the municipalities was given in the first part of the study. Municipalities and their financial structure were spoken of in the second part. The share of property tax among municipality income in Turkey was analyzed in the third part
URI: https://hdl.handle.net/11499/3016
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Semra Altıngöz.pdf1.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

302
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.