Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3020
Title: Bankalarda motivasyon ve iş tatmini ilişkisi ve uygulamadan bir örnek
Other Titles: The relationship between motivation and work satisfaction in banks and a field study
Authors: Sabahat Bayrak Kök
Kesici, Serdar
Keywords: Motivasyon
İş tatmini
Motivation
Job satisfaction
Issue Date: 2006
Abstract: Bu çalısmada, banka çalısanlarının is motivasyonlarını ve is tatminlerini etkiledigi düsünülen isin niteligi, kurum imajı, yönetici, yönetsel yaklasım, çalısma arkadasları ve ücret gibi degiskenler ile motivasyon ve tatmin kavramları arasındaki iliski ele alınmıs ve konu ile ilgili bir alan arastırmasına yer verilmistir. Günümüzde küresel rekabet ve hızla gelisen teknoloji olgusu nedeniyle, insanların büyük çogunlugu, günlerinin yaklasık olarak 1/3 `ünü, özel yasamlarından da özveride bulunarak, bütün bunların karsılıgında bir ödül almak çabası içinde çalısarak geçirmektedir. Bir toplumun saglıklı, mutlu, basarılı ve üretken olmasının, o toplumu olusturan bireylerin, yüksek düzeyde motive edilmis olmaları, basarganlıklarının yüksek olması, gördükleri is'lerden yüksek derecede doyumlu olmaları, is'lerine karsı olumlu bir tutum beslemeleri ile de yakından iliskili oldugu yadsınamaz bir gerçek olarak dikkate alınırsa, insanların, yasamlarının 1/3' ünden fazlasını dolduran çalısmalarından almaları gereken tatminin önemi kendiliginden ortaya çıkar. Bu yüzden, çalısan bir toplumun üyesi olan insanın, çalısma ugrasısında üretim sürecine azami performansla katılımının saglanabilmesi, günümüz davranıs bilimcileri ve insan kaynakları yöneticilerinin çözmesi gereken ?insan davranıslarını istenen hedefe yönlendirme? ugrasılarının odak noktasını olusturur. Dört bölümden olusan bu çalısmanın ilk üç bölümünde; yazın taraması yaparak konuyla ilgili kavramlara ve bu kavramlar arasındaki iliskiye açıklık getirilmis; son bölümünde, Kamu ve Özel Sektör bankalarının Denizli linde bulunan subelerinin çalısanlarıyla yapılan bir alan arastırmasına yer verilmistir. Arastırmada anket yöntemi kullanılmıs ve elde edilen verilerin çözümlenmesinde de SPSS programından yararlanılmıstır. Çalısmanın sonunda, elde edilen bulgular dogrultusunda sonuçlara varılmıs, bu sonuçlara dayanarak ve yöneticilere ısık tutacagı düsünülerek, gelistirilen bazı önerilere yer verilmistir.
In this study, variables and factors such as qualification of work, institutional image, director, managerial approach, office friends and wage, that is thought to affect the motivation and work satisfaction of banking personnel, were investigated. The relationship between motivation and work satisfaction was examined and a field study related with this topic was carried out. Most of people spend their one third of private day time as a result of global competition and rapidly developing technology in order to take any reward for their effort. The importance of work satisfaction lays under the reality that the healty, happy, succesful and productive individuals of a society is only possible with highly motivated and satisfied indivuduals. So the work satisfaction is crucial for success and productivity. Hence, providing the higher participation of working personnel into production process is the main research field of recent behavioral scientists and personnel managers. The study is composed of four parts related with above subjects. In first three parts, literature study, concepts about motivation and work satisfaction are assessed and the relationship between these concepts are examined. In the fourth and the last parts, conduction and results of the field study carried out to the personnel of different banks, in public sector and in private sector. Questionnaire method was used in the field study. The analysis of the collected data was made by SPSS statistic program. As a result of the field study, some important findings were obtained. Based on these results some useful suggestions that are thougt to be useful for banking administration were developed and stated.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3020
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serdar Kesici .pdf1.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

144
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

692
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.