Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3021
Title: Hititlerde büyü ve büyü malzemeleri
Other Titles: Magic and magic materials in hittites
Authors: Yusuf Kılıç
Başol, Serkan
Keywords: Büyü
Hitit Büyüleri
Hitit Büyü Malzemeleri
Hititler
Magic
Hittite Magic
Magic Materials in Hittites
Hittites
Issue Date: Jun-2014
Abstract: Bu araştırma Hitit büyülerinin muhteviyatı ve Hitit büyülerinde kullanılan malzemelerin neler olduğunu tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Büyü konusunu anlayabilmek için modern Halk Bilim ve Antropoloji çalışmaları, Hitit büyü ritüelleriyle paralel olarak incelenerek tartışılmıştır. Ayrıca Eskiçağ toplumlarının büyü gelenekleri, özellikle Hitit büyülerinin amaç ve yöntemleri, çeşitleri, büyü-ritüel, büyü-tıp, büyü-ecza, büyü-simya ilişkileri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Konunun esasını teşkil eden büyü malzemelerinin saptanabilmesi için Hitit büyü metinleri külliyatının bir kısmını oluşturan CTH 390-500 arasında yer alan bazı Hititçe metinlerin transkripsiyon ve tercümeleri taranmış ve ulaşılan sonuçlar ana başlıklar halinde bitki, hayvan, metal, taş, ikincil ürünler (ekmek, iplik, kumaş, kap-kacak) olarak tasnif edilmiş ve Hititlerde büyü-malzeme ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Büyü, Hitit Büyüleri, Hitit Büyü Malzemeleri, Hititler.
The aim of the present study is to identify the content of Hittite magic and the materials used in it. In order to be able comprehend the magic issue, folkloric and anthropological studies were also analysed in parallel to the Hittite magic rituals and the discussions were presented. In addition, such issues as magic traditions of ancient societies, especially the aims and the methods of Hittite magic, its varieties, magic-ritual, magic-medicine, magic-pharmacy, magic-alchemy and magic-numbers relationships were also examined in a detailed way. So as to be able to identify the magic materials that form a basis for the study, the transcriptions and translations of some texts in Hittite language, between CTH 390-500, constituting some part of the Hittite magic text corpus, were scanned and the data obtained were classified under some main topics such as plant, animal, metal, stone, by-products (bread, thread, fabric, utensils), and so the relationship between magic and the material was aimed to be presented here. Key Words: Magic, Hittite Magic, Magic Materials in Hittites, Hittites
URI: https://hdl.handle.net/11499/3021
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serkan Başol.pdf1.78 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

654
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

41,176
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.