Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3027
Title: Denizli Genelinde Yapılaşma Seyrinin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi [Report]
Other Titles: Stattıstıcal Investıgatıon Of Constructıon Preferences In Denızlı [Report]
Authors: Çakır, Bekir
Şevket Murat Şenel
Keywords: Yapı ruhsatı
Denizli de yapı ruhsatı
Ruhsat dağılımı
Belediye
Building Construction License
Construction License in Denizli
Distribution of Construction Licenses
Municipality
Issue Date: Jan-2018
Abstract: Yapı Ruhsatı, bir arazi üzerinde inşaat yapabilmek için ilgili belediyeden alınan inşaat iznidir. Yapı ruhsatının kanuni dayanağı 3194 sayılı imar kanunun 21. maddesidir. Bu kanun hükmüne göre ilgili belediyeler inşaat yapacak arazi sahiplerine yapı ruhsatı düzenlerler. Bu çalışmamızda da Denizli ili, merkez ve diğer tüm ilçelerde 2007 – 2016 tarihleri arasında ve büyük şehir sonrasında yeni yapılara ilgili belediyeler tarafından verilmiş olan tüm yapı ruhsatları incelenerek dökümleri çıkarılmıştır. Çalışmada amaç; Denizli il genelinde son 10 yılda ve büyükşehir sonrasında verilmiş olan ruhsat sayıları, ruhsat sayılarının ilçelere göre dağılımı, ruhsata bağlanan alanları, ruhsattaki yapı sınıflarına göre maliyetlerin bulunması ve ilçelere göre maliyet dağılımlarının bulunarak grafikler halinde verilerin sunulması amaçlanmıştır. 2007-2016 tarihleri arasında ve büyük şehir sonrasında verilmiş olan yeni yapı ruhsatları toplamı 19795 adet tir. Bu ruhsatlara ait sayı, alan ve maliyet grafikleri her ilçe için çıkarılmıştır. Çıkarılan grafikler teker teker incelenip ilçenin konumu, ekonomisi, gelişmişlik durumu da göz önünde bulundurularak bazı çıkarımlar elde edilmiştir. Sonuç olarak; elde edilen sayısal veriler ve grafikler sayesinde Denizli il merkezinde ve ilçelerinde yapılaşmanın yıllara göre dağılımı, Denizli ekonomisine katkıları, yıllar bazında yapı artış azalışları görülmüştür.
Building construction license is a permission given by the municipalities to construct new building. Juridical background of the construction license is the 21. item of the Physical Development Planning Law of 3194. Municipalities prepare the construction license for parcel owners depending on the regulations presented in this law. In this study, construction licenses provided by the municipalities of central and surrounding districts of Denizli city during 2007-2016 were collected and investigated. Construction licenses prepared after becoming a metropolitan municipality was also classified and studied. The aim of this study is to investigate the construction preferences, to determine the amount of areas licensed in Denizli and to estimate and the economical size of construction sector. Distribution of these parameters are obtained and compared for both central and surrounding districts. Total number of construction licenses prepared during 2007 to 2016 is 19795. Numbers, areas and cost values of each district were studied and the results were graphically presented in this study. Increments or decrements in the license related parameters were discussed and the necessary explanations were provided. Consequently, distribution of numbers, areas and the costs of construction sector in last ten years was briefly summarized for Denizli.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3027
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bekir Çakır.pdf7.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

26
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.