Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3039
Title: Eskiçağda Anadolu'nun savaş kapıları
Other Titles: The war passages of Ancient Anatolia
Authors: Yusuf Kılıç
Yıldırım, Şeyma
Keywords: Eskiçağ Tarihi
Savaş
Güzergâh
Anadolu Uygarlıkları
Ancient History
War
Routes
Anatolian Civilizations
Issue Date: Jun-2006
Abstract: Anadolu'nun Savaş Kapıları, Eskiçağ tarihinde medeniyetlerin oluşmasına, siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel yapının birbirine bağlı ve bağımlı olarak meydana gelmesini sağlamıştır. Bu parçaları birbirine kenetleyen ve birbirine karşı sorumlu kılan unsurlar ise doğal geçitler ve bu geçitlerin imkân verdiği yollardır. Bunun yanında Eskiçağlarda insan, doğa koşullarına meydan okuyarak kendisini yeni mekanlara ulaştıran yollar açmıştır. Kaldı ki bugün de biz 3000 yıl öncesinin güzergâhları, günümüz teknolojisiyle donatarak kullanmaktadır.Eskiçağ Anadolu'su, sahip olduğu konum itibarıyla, bir gelip geçme coğrafyasından ziyade bir tutunma ve bir kültürel mozaik oluşturma merkezi olmuştur. Bu özelliği ile Anadolu, tarihe yön veren medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.İnsanlığın ortaya koyduğu kültürel miras aşamalarını en iyi gösteren delillerden biri de şüphesiz yol güzergâhlarıdır. Bu güzergâhlarda yapılan kazı çalışmalarında rastlanan takı malzemesi, savaş aleti, tarımsal aletler ve çivi yazılı tabletler geçmişe ışık tutmaktadır.Bununla birlikte Eskiçağın mücadeleleri ise Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının ekonomik ve siyasi anlamda en büyük olma mücadelesini simgelerken, Anadolu'nun sahip olduğu zengin maden yataklarının da savaşların vuku bulmasında önemli payı vardır.
The War Gates of Ancient Anatolia have given cause for the formation of civilizations and occurance of political, military, economic and cultural structures tied and related to each other. The components which clamp and render these pieces liable to each other are the the passages which are Anatolian?s War Gates and the ways that these passages allow. In ancient times people have found new ways that are going to make new geographies accessible by challenging natural conditions. Moreover, today we use routes of 3000 years ago decorated with today?s technology.Due to its position, Anatolia has been a center of formation of a cultural mosaic rather than being a transmission geography. With this characteristic, Ancient Anatolia has been hosting the civilizations that gave directions to the history.The proofs that are showing the milestones that humanity has proceeded by stages are ,without a doubt, the routes. The jewelery, the battle tools, cuneiform scripts and agrarian tools that are found in the excavations held in that routes are enlightening the past.Besides; while the great wars in antiquity symbolizes the struggle of Anatolian and Mesopotamian civilizations to become the greatest powers of the era in terms of economics and politics, the rich mines that belong to Anatolia have also led to the great wars.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3039
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şeyma Yıldırım.pdf2.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

316
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.