Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3042
Title: Futbol liglerinde rekabet ve Türkiye 1. futbol ligi'nde rekabetçi denge analizi
Other Titles: Competitive balance in football leagues and an analysis of competitive balance for the Turkish 1. football league
Authors: Celal Küçüker
Gürel, Pınar Sinem
Keywords: Spor Ekonomisi
Rekabetçi Denge
Maç Sonucunun Belirsizligi
Rekabetçi Dengenin Ölçümü
Sports Economics
Competitive Balance
Uncertainty of a Match Outcome
Measuring Competitive Balance
Issue Date: May-2007
Abstract: Spor liglerinin varlıgını sürdürebilmesi için belirli bir rekabet denge düzeyi gereklidir. Belirsizligin olmadıgı müsabakaların sonuçları önceden tahmin edilebilir olacak ve seyircilerden elde edilecek gelirler maksimize edilmemis olacaktır. Bu çalısmada rekabetçi dengeyi belirleyen faktörler tartısılmıstır. Rekabetçi dengenin futbol endüstrisindeki uzun dönem etkileri incelenmistir. Rekabet dengesinin düsük oldugu liglerde karsılasılan problemler ve alınması gereken önlemler arastırılmıstır. Çalısmanın uygulama alanında Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 48 yıllık tarihinde rekabetçi denge düzeyinin izledigi yolun bulunması amaçlanmıstır. Bu amaç dahilinde C5 Rekabetçi Denge ndeksi ve Herfindahl- Hirschman ndeksi kullanılmıstır. Sonuç olarak, Türkiye 1. Futbol Ligi'nde dönem dönem rekabet dengesine yaklasılsa da genel olarak rekabetçi denge düzeyinden uzak bir seyir izlendigi bulunmustur.
Sports leagues need a certain degree of competitive balance in order to survive. Without uncertainity of outcome of a match, sports leagues will become become more predictable and won?t be able to maximize the revenue that could be generated from the spectators. In this study, the determinants of competitive balance have been argued. The long term impact of competitive balance on the football industry has been investigated. Problems observed in leagues without competitive balance and the measures to be taken have been studied. In the analysis part of this thesis, determining the path of competitive balance level in the 48 year history of the Turkish 1. Football League has been aimed. To this aim, C5 Competitive Balance Index and Herfindahl- Hirschman Index have been used. Results indicated that although the competitive balance was converged from time to time, in general a path far from the competitive balance level was followed in the Turkish 1. Football league.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3042
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sinem Pinar Gürel.pdf818.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

74
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.