Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3055
Title: Çeşitli ülke mevzuatlarında emlak vergisi: Türkiye uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri
Other Titles: The real estate in the legislation of various countries: The solution proposal for the problems that occurs in Turkey practice
Authors: İbrahim Organ
Çiftçi, Emre Taha
Keywords: Yerel vergi
Mali yerelleşme
Emlak vergisi
Değer tespiti
Local tax
Fiscal decentralization
Real estate tax
Valuaition
Issue Date: Sep-2014
Abstract: Yerel idareler, kentlerde yaşayan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdürler. Yerel idareler, bu hizmetleri sağlayabilmek için yeterli gelirlere ihtiyaç duyarlar. Yerel idarelerin bu gelirleri çeşitli şekillerde sağlaması mümkündür. Emlak vergisi, yerel idarelerin en önemli gelirleri arasında yer almaktadır. Emlak vergisinin konusunu taşınmazlar oluşturmaktadır. Türkiye'de emlak vergisinin, tarh, tahakkuk ve tahsili 1985 yılında sonra belediyelere devredilmesiyle, bu vergi yerel nitelikli bir vergi halini almıştır. Türkiye'de emlak vergisi uygulamasına ilişkin olarak birçok sorun mevcuttur. Bu çalışmanın amacı, emlak vergisinin; teorik temellerini, tarihsel gelişimini, seçilmiş ülke mevzuatlarını açıklamak ve Türkiye uygulamasında yaşanan sorunları öne çıkarmak ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmektir. Anahtar Kelimeler: Yerel vergi, Mali yerelleşme, Emlak vergisi, Değer tespiti.
Local authorities are obliged to meet the needs of the individuals living in cities. Local authorities, this need sufficient incomes to provide services. It is possible for the local authorities to collect these incomes in several ways. Real estate tax is one of the most important revenue of the local authorities. The subject of the real estate tax is the properties. The real estate tax became a local characterized tax by means of its' imposition, accruement and collection had transferred to municipalities in 1985. There are too many problems in the implementation of the real estate tax in Turkey. The purpose of this study is to explain the theoretical basis, historical improvement, legislation of selected countries of the real estate tax and to put forward problems in practices in Turkish tax system, and to propose solutions to these problems. Keywords: Local tax, Fiscal decentralization, Real estate tax, Valuaition.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3055
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taha Emre Çiftçi.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

60
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.