Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3056
Title: Marka konumlandırma ve üniversite öğrencilerinin cep telefonu tercihinde konumlandırmanın etkisi üzerine bir araştırma
Other Titles: Brand positioning and a research about positioning over effect on mobile phone preference of university students
Authors: Baran, Tamer
Advisors: Ahmet Bardakçı
Keywords: Marka
Marka Konumlandırma
Konumlandırma Stratejileri
Cep Telefonu
Çok Boyutlu Ölçekleme
Algılama Haritası
Brand
Brand Positioning
Positioning Strategies
Mobile Phone
Multi Dimensional Scaling
Perceptual Map
Abstract: Günümüzün şiddetli rekabet koşulları ve tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerindeki değişiklikler karşısında firmalar, pazarda kendileri için rekabet avantajı sağlamanın yollarını aramaktadırlar. Günümüz şartlarında firmalar açısından rekabet gücünün anahtarı olarak farklılaşma görülmektedir. Marka, farklılaşmaya yardımcı olur. Firmalar markalarını kullanarak, tüketicilerin zihninde farklılık noktalarına ilişkin bir konum edinmeye çalışırlar. Bu açıdan firmaların konumlandırmadaki başarıları bir anlamda pazardaki başarılarını belirlemektedir. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin cep telefonu tercihlerinde marka konumlandırmanın etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için üniversite öğrencileriyle uygulama gerçekleştirilmiş, ortaya çıkan sonuçlar algılama haritaları ile görselleştirilerek yorumlanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda üniversite öğrencisi cep telefonu kullanıcılarının tercihlerinin cep telefonunun kullanım kolaylığından, teknolojik özelliklerinden, fiyatından, satış sonrası hizmetlerinden, tasarımından ve çok kullanılan bir cep telefonu olmasından etkilendikleri ancak reklamının çok yapılmasından ve cinsiyetten etkilenmediği sonucu ortaya çıkmıştır. Yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan algısal haritalar, Nokia'nın en yüksek algılama düzeyine sahip marka olduğunu, Nokia'yı sırasıyla Samsung, Sony Ericsson, LG ve General Mobile (GM) takip ettiğini göstermektedir. Ayrıca algısal haritalar, üniversite öğrencisi cep telefonu kullanıcılarının birbirinden en farklı algıladığı markaların Nokia-GM, birbirinden en az farklı algıladığı markaların Sony Ericsson-LG olduğunu göstermektedir.
The firms are looking for the competitive advantage in the market against the current requirements of the fierce competition and the changes in the consumer?s wants, needs and expectations. In current conditions, differentiation is seen as the key to the competition power. Moreover, the brand supports the differentiation of the firms. Using their brands, firms try to position themselves in consumer?s mind on the aspects differentiating themselves from their competitors. In this respect, the success of the firms in positioning determines the success of the firms in the market in a sense. This study aims at analyzing the influence of the brand positioning on mobile phone preferences of the university students. In order to reach this aim, this study was conducted with university students, the results were visualized and to perceptual maps. As a result of this study, it is found that the preferences of university students on mobile phones are influenced by the ease-of-use of the mobile, technological features, price, after-sale services, design and commonness, but they are not influenced by gender and frequency of advertisements. The perceptual maps emerged as the result of this study shows that Nokia is the brand having the highest perception level. Nokia is followed by Samsung, Sony Ericsson, LG and General Mobile (GM) respectively. Moreover, perceptual maps reveals that Nokia and GM are the two brands which are perceived by university students using mobile phones the most different and, Sony Ericsson-LG are the brands which are perceived the less different.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3056
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tamer Baran.pdf1.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

124
checked on May 27, 2024

Download(s)

132
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.