Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3069
Title: İlkögretim hayat bilgisi ögretiminde yaratıcı drama ve geleneksel ögretim yöntemlerinin ögrenci basarısı ve hatırda tutma düzeyi üzerindeki etkileri
Other Titles: Effects of creative drama and traditional teaching methods primary schhol students? social sciences achievements and permenance and...
Authors: Emel Sarıtaş
Ay Selanik, Tuğba
Keywords: Eğitim ve Öğretim
Education and Training
Issue Date: 2005
Abstract: Bu arastırmanın amacı ilkögretim hayat bilgisi ögretiminde yaratıcı drama ve geleneksel yöntemlerin, ögrencilerin akademik basarıları ve hatırda tutma düzeyleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Arastırma 2004-2005 egitim ögretim yılında Denizli ili Rasit Özkardes lkögretim okulunda 3. sınıftaki 68 ögrenci üzerinde uygulanmıstır. Arastırmada kontrol gruplu öntest-sontest modeli kullanılmıstır. Arastırma sırasında deney grubunda yaratıcı drama yöntemi, kontrol grubunda geleneksel yöntemler kullanılmıstır. Her iki grupta da ? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı? ünitesi islenmistir. Ögrencilerin basarı düzeylerini belirlemek için arastırmacı tarafından basarı testi gelistirilmistir. Hazırlanan bu test ögrencilere ön-test, son-test ve uygulamanın bitiminden dört hafta sonra hatırda tutma testi olarak uygulanmıstır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve t-testi islemlerinden faydalanılmıstır. Arastırma sonucunda elde edilen bulgulara göre yaratıcı drama yönteminin uygulandıgı deney grubu ile geleneksel yöntemin uygulandıgı kontrol grubunun basarı düzeyleri arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark gözlenmistir. Ayrıca uygulamadan dört hafta sonra hatırda tutma testi olarak verilen test sonucunda da deney grubu lehine anlamlı bir fark gözlenmistir.
The study was carried out during second semester of 2004-2005 educational year. Subjects were 68 third grade students in Rasit Özkardes Elementary School in Denizli. The design of the study was a pre-post test experimental design. In the experimental group, students were taught the subject of ?National sovereignty and children?s day? with creative drama method. And the control group was taught the same subject with traditional teaching methods. To determine students? achievement level, the researcher designed an achievement test. This test was applied to students before the study, after the treatment and four weeks after the application as a memory test. In data analysis, means, standart deviation and t-tests were used. According to results, there was significant differences between experimental and control groupswhere subjects in experimental groups performed beter. In addition the experimental effect effort the memory test was still effective four weeks after the treatment.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3069
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğba Selanik Ay .pdf5.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

192
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.