Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3070
Title: Lactantius ve De Mortibus Persecutorum
Other Titles: Lactantius and De Mortibus Persecutorum
Authors: Ünver, Tuğçe
Advisors: Turhan Kaçar
Keywords: Lactantius
De Mortibus Persecutorum
Hıristiyanlık
Büyük Zulüm
Roma İmparatorluğu
Tetrarchia
Lactantius
De Mortibus Persecutorum
Christianity
Great Persecution
Roman Empire
Tetrarchy
Abstract: Tezimizde, yaklaşık olarak İS 240-325 yılları arasında yaşamış olan Hıristiyan yazar Lactantius'un, De Mortibus Persecutorum adlı eserine dair bir inceleme yapılmıştır. Lactantius De Mortibus Persecutorum'da çağının Hıristiyan düşmanı imparatorlarının ölüm şekillerini kaleme almıştır. Yazarın asıl amacı imparatorluk tarihini kullanarak gelecek nesillere tanrısal yargının varlığını ispatlamak olmuştur. Lactantius, Nero'dan Aurelianus'a kadar tahta geçen Roma imparatorlarının kısa bir özetini sunduktan sonra, çağının imparatorlarının Hıristiyanlara uyguladıkları zulümleri ve Tanrı'nın bu imparatorlar için hazırladığı sonları anlatmıştır. Eserdeki Diocletianus'un tahta çıkışıyla başlayıp tetrarchia ile devam eden ve Constantinus'un egemenliğine kadar süren anlatım, günümüz Eskiçağ çalışmaları için birinci elden kaynak niteliği taşımaktadır. Lactantius, imparatorların acımasızlıklarının yanı sıra, Roma İmparatorluğu'nun Büyük Zulüm dönemini içine alan önemli bir periyodunun sosyo-kültürel, politik gelişimi ve dini değişimi hakkında detaylı bilgiler vermiştir.
This thesis is a study on De Mortibus Persecutorum, written by Lactantius who lived in c. 240-325. Lactantius wrote the ways of death of the emperors against Christianity of his age in this book. The main purpose of the author is to remind the presence of Divine Judgment for future generations by handling the history of the empire. After Lactantius presents a brief summary of the emperors from Nero to Aurelianus in Rome, he illustrates the persecution of the emperors to Christians and God?s punishment for those emperors. The depiction that starts with Diocletianus? ascending to the throne, goes on with tetrarchia?s project and continues with the sovereignty of Constantinus provides a first hand source for the ancient history research. Besides the persecution of the emperors, Lactantius gives detailed information about the socio-cultural, political development and religious change that appeared in the period of the Great Persecution.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3070
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tuğçe Ünver.pdf1.21 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

100
checked on May 6, 2024

Download(s)

558
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.