Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3084
Title: Demokrasi kuramları açısından Türk demokrasisine ilişkin bir inceleme
Authors: Bekcan, Umut
Advisors: İnan Özer
Keywords: Demokrasi
Demokrasi kuramı
Türk Demokrasi Hayatı
Democracy
Democracy theory
Turkish democracy life
Abstract: Türk demokrasisinin bugün içinde bulundugu kosullar, demokrasi kuramları açısından ne tür bir modelle örtüstügü sıkça tartısılan bir konudur. Bu konuyu derinlemesine analiz ederek, Türk demokrasisinin demokrasi kuramları açısından bir degerlendirmesini yapmak, siyaset bilimi açısından olumlu katkılar yapan sonuçlar elde etmeye yarayacaktır. Çalısmanın birinci bölümünde, arastırmanın amacı, konusu ve kapsamıyla ilgili genel bilgiler verilecek, ikinci bölümde, demokrasi kavramının tanımı, ortaya çıkısı, gelisimi ve nasıl uygulandıgı üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümünde, su ana kadar ortaya atılmıs liberal temsili demokrasinin elestirisi üzerine kurulmus, demokrasi kuramları tanıtılacak, savundukları düsünceler üzerinde durulacaktır. Demokrasi kuramlarının kavramsal çerçevesinin ardından Türk demokrasi hayatının incelenmesine Türkiye'deki ilk demokrasi hareketlerinden söz edilerek bir giris yapılacaktır. Besinci bölümde ise tezin asıl konusu olan cumhuriyet dönemi demokrasi tarihi ayrıntılı bir sekilde ele alınacaktır. Son bölümde ise Türk demokrasisinin pratikteki uygulamalarından, cumhuriyetin ilanından bu yana deneyimlerinden yola çıkılarak literatürde yer alan demokrasi kuramlarından (liberal, güçlü, düsük yogunluklu kuramlar v.s.) hangisi ya da hangilerine yakın oldugu veya hangisi ya da hangileriyle örtüstügü analiz edilecektir.
The subject of which democracy theory or theories are similar to the Turkish Democracy Model is frequently discussed. To evaluate Turkish Democracy from the angle of democracy theories, by deeply analyzing this subject will give positive additions to the science of politics. In the first chapter of the thesis, general information will be given subject, aim and contents of the research. In second chapter it will be dwelled upon the definition, arise, development and how it is practiced of democracy concept, In third chapter, democracy theories which are based on criticism of liberal representative democracy will be introduced. After the conceptual limitation of democracy theories, examination of Turkish Democracy Life will be started with mentioning first democracy actions in Turkey. In the fifth chapter, Republic of Turkey?s democracy history which is basic subject of the thesis will be taken up in a detailed way. And in the last chapter, it will be analyzed that which democracy theory or theories (liberal, strong, low-density theories etc.) are similar or closer to Turkish democracy, by examining the experiences of Turkish democracy from the proclamation of republic till now.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3084
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Umut Bekcan.pdf697.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

266
checked on May 27, 2024

Download(s)

1,926
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.