Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3090
Title: S. Kierkegaard ve J. P. Sartre'ın varoluşçuluk anlayışlarının karşılaştırılması
Other Titles: Comparision of philosophy of existentalizm; S. Kierkegaard versus J. P. Sartre
Authors: Çelebi, Vedat
Advisors: Mehmet Akgün
Keywords: Varoluşçuluk
Özgürlük Bulantı
Umutsuzluk
Existentialism
Freedom
Blur
Despair
Abstract: Bu araştırmamızda, S. Kierkegaard ve J.P.Sartre'ın varoluşçuluk üzerine düşüncelerini karşılaştırmalı bir biçimde ortaya koymaya çalıştık. Bunun için önce Kierkegaard'ın varoluşçuluk üzerine düşüncelerini, sonra Sartre'ın varoluşçuluk üzerine düşüncelerini açıkladık. Ve en sonunda bu filozofların düşüncelerini karşılaştırmalı bir biçimde ortaya koymaya çalıştık. Kierkegaard'a göre, varoluşçuluk, bizzat somut olan insanın yaşamıdır. Kierkegaard varoluş düşüncesinde insan'a odaklanarak, insan'ın kendi özünü, özgür seçimleri ile ortaya koyduğunu ileri sürer. İnsan özünü oluşturma sürecinde estetik, etik ve dini olmak üzere çeşitli varoluş evrelerinden geçer. İnsan kendini gerçek anlamda Tanrı'ya yönelerek inanç vasıtasıyla gerçekleştirebilir. Sartre, varoluşçuluk üzerine düşüncelerini şu şekilde ifade edebiliriz..Bütün varoluşçu filozoflar gibi, bireyi merkeze alan Sartre, bireyin kendi özünü oluşturma sürecinde Kierkegaard'tan ayrılır.Sartre'ın bireyi, bu dünyaya atılmış olduğundan, kendi başınadır.Bu yüzden kendi özeyle ilgili her şeyi, kendine dayanmaktadır. Bunun getirdiği ağır sorumluluk altında ezilen birey, varolduğu andan itibaren bulantı duygusuyla karşılaşmaktadır. Anahtar Kelimeler : Varoluşçuluk,:Özgürlük Bulantı,Umutsuzluk
This is a research on comparing the philosophy of J.P.Sartre and S. Kierkegaard on existentialism. Therefore, initially we defined the philosophy of J.P. Sartre and S. Kierkegaard on existentialism and as conclusion we made a comparison of their philosophy. According S. Kierkegaard, the concrete life of a human being is existentialism. S. Kierkegaard focuses on the human being and believe that the base of human existence is freedom of choice. Human beings make aesthetic, ethical and religious choices;He suggests that people might effectively choose to live within these ?existence spheres?.He called these ?spheres? the aestetic and the ethical and the religious spheres. Through religious human beings tend to God for real existence. J.P. Sartre?s philosophy on existetialism is a follows: As where all existentialism philiosphers center the individual; Sartre dissociates from S. Kierkegaard concerning the process of individual evolving.According to J. P.Sartre the human being, since its existence, is for it self or in it self. Therefore, individual freedom of consciousness is humanity?s gift, as well as its curse, since with it comes the responsibility to shape the humans own lives. With total freedom comes the burden of responsibility and this causes a blurry feeling for individuals. Keywords:Existentialism, Freedom, Blur, Despair
URI: https://hdl.handle.net/11499/3090
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vedat Çelebi .pdf530.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

452
checked on May 27, 2024

Download(s)

4,756
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.