Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3092
Title: Örgütlerde ödüllendirme ve cezalandırmanın örgüt çalışanlarının performansına etkisi
Other Titles: In company effect of rewarding and punishing on employees performance
Authors: Akçit, Volkan
Advisors: İbrahim DURAK
Keywords: Ödül
Ödüllendirme
Ceza
Cezalandırma
Performans
Reward
Rewarding
Punish
Punishing
Performance
Abstract: Geçmişten günümüze işgörenlerden maksimum düzeyde nasıl yararlanılabileceği, işgörenlerin performanslarını üst düzeylere taşıma kaygıları işverenin sorunlarından olmuştur. Bunu sağlayabilmek için işverenler çeşitli yöntemler denemişlerdir. Kimisi cezanın istenilen davranışların sergilenmesinde etkin olacağını savunurken, kimisi ise cezalandırma ile bir yere varılamayacağını ödüllendirmenin istenilen davranışların tekrarlanması açısından daha etkili olacağını savunmuştur. Sonuçta ortaya birçok görüş atılmış, hepside uygulanarak doğrunun ne olduğu bulunmaya çalışılmıştır. Tezde ödül ve cezanın performansa ne derecede etki ettiği, istenilen ödül türlerinin neler olduğu, kullanılan ceza türlerinin neler olduğu, hangi ödülün ve hangi cezanın performansı ne derecede etkilediği incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Ödül, Ödüllendirme, Ceza, Cezalandırma, Performans.
Boss got some problems about employees from past to present. This problems push them to think about how can we benefit from employees on max level and how can we improve employees performans on max level? To achive this they try lots of methods. Some think that, result of punishing employees will show expected behaviour, others think that rewarding will push the employees to show expected behaviours and this will be more effective then punishing. Result of this lots of idea appear and they used all of them to find out which one is true. İn thesis we try to find out whats the effect of rewarding and punishing on performans, employes want what kind of reward and punish, effect level of the all punishment and all reward on performance, which reward and which punish got most effect on performance. Keywords: Reward, Rewarding, Punish, Punishing, Performance.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3092
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Volkan Akçit.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

308
checked on May 6, 2024

Download(s)

1,784
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.