Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3103
Title: Mülki idare amirlerinin Mahalli idareler üzerindeki idari vesayet yetkileri
Other Titles: The powers of administrative tutalege of the Local authorities on Local administrations
Authors: Hüseyin Özgür
İnal, Can Yunus
Keywords: Mahalli İdareler
İdari Vesayet Yetkisi
Mülki İdare Amirleri
Local Administrations
Power of Administrative Tutelage
Local Authorities
Issue Date: Aug-2012
Abstract: Türkiye'deki yerelleşme olgusunun yeterince hızlı ve kuvvetli ilerlemesi önündeki engellerden birisi olarak görülen idari vesayet yetkisinin nasıl ve ne kadar zayıfladığının kamu yönetimi disiplini açısından tespit ve analizi bu çalışmanın ana amacıdır. İdari vesayet yetkisinin idare hukuku içindeki yeri, kamu hukuku açısından reform sonrası hukuki düzenlemeler de dikkate alınarak incelense de kamu yönetimi açısından yeterince incelemeye rastlanmamıştır. İdari vesayet yetkisi kamu yönetimi çalışma alanı açısından ele alınarak değerlendirilmektedir. Ayrıca mülki idare amirlerinin mahalli yönetim türleri (belediye, büyükşehir belediyesi, köy ve il özel idaresi) üzerindeki idari vesayet yetkilerinin, yerel yönetimler reformuyla yürürlüğe giren ve mahalli idareleri yakından ilgilendiren kanunlarla ve Anayasa Mahkemesi'nin aldığı iptal kararlarıyla, nereden nereye geldiği araştırmanın diğer bir yönünü oluşturur. Çalışmada idari vesayet yetkisinin kullanılmasına dair akademik ve pratik öneriler geliştirilmekte ve bu konudaki olası yenilikler irdelenmektedir. Bu bağlamda, mülki idare amirlerinin mahalli idareler üzerindeki idari vesayet yetkilerinin mevcut durumunun ne olduğu ve nasıl olması gerektiğine dair saptamalarda bulunulmaktadır. Türkiye'de mahalli idarelerin özerkliklerinin arttırılması yönünde gerçekleştirilen çabalar da bu çalışmada ele alınmaktadır. Mahalli idarelerin özerkliği yönünde atılan somut adımların idari vesayet açısından kamu yönetimi perspektifinden irdelenmesi çalışmada önemli yer tutmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği'ne uyum sürecinin ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın mahalli idareler üzerindeki idari vesayet yetkisine etkileri ile yerelleşmeye ve yerel özerkliğe katkıları da sistematize edilmektedir. Yerel yönetimler reformu öncesi ve reform sonrası idari vesayet yetkisinin mahalli idareler üzerinde kullanımına dair literatür taraması yapılmaktadır. Bu betimleyici ağırlıklı çalışmada mevzuat, mahkeme kararları ve uygulamacıların deneyimlerinden faydanılmaktadır.
The principal goal of this study is to determine and analyze how and to what extent the power of administrative tutelage that is considered as one of obstacles before sufficiently quick and powerful progress the fact ?localization? in Turkey are attenuated in terms of public management discipline. Significance of the power of the administrative tutelage is reviewed in terms of public law by considering post-reform legal arrangements; sufficient studies for public management are not encountered. The power of administrative tutelage is discussed and evaluated within study scope of public management. Furthermore, progress of the power of administrative tutelage of the local authorities on local administration types (municipalities, metropolitan municipalities, villages and provincial private authorities) by laws, which become into force upon the local authority reform and involve closely local authorities, and cancellation decree made by the Constitutional Court, constitutes another aspect of the study. In this study, any academic and practical advices are developed on use of the power of administrative tutelage and any relevant possible news is addressed. In this scope, any determinations on what and how current situation of the power of administrative tutelage of the local authorities on local administration types must be are made. In this study, any endeavors on increase of autonomy of local authorities in Turkey are also discussed. Any material steps taken toward autonomy of local authorities take a critical place in scrutinizing the perspective of public management in respect to administrative tutelage. Furthermore, the effects of the European Union accession period and the European Charter of Local Self Government and their contribution to powers of administrative tutelage are also systematized. Literature investigations are carried out on use of the power of administrative tutelage before and after the reform of local authorities. In this descriptive study, legislation, court decrees and experience of executers are also utilized.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3103
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yunus Can İnal.pdf1.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 29, 2023

Download(s)

4
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.