Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3106
Title: Süheyl ü Nevbahr'ın dilbilgisel özellikleri ve dizini
Other Titles: The grammar properties of Süheyl ü Nevbahr and its index
Authors: Gaddar, Zeliha
Advisors: Hacı Ömer Karpuz
Keywords: Süheyl ü Nevbah?r
Hoca Mes??d
Eski Anadolu Türkçesi
Biçim bilgisi
Söz varlığı
Biçim bilgisel dizin
Süheyl ü Nevbah?r
Hoca Mesut (Mesut the Hodja)
Ancient Anatolia Turkish
Morphology
Vocabulary
Morphological index
Abstract: Bu çalışma, Hoca Mes??d tarafından 14. yüzyılda yazılmış Süheyl ü Nevbah?r adlı eser üzerine gerçekleştirilmiştir. Süheyl ü Nevbah?r, Yemen padişahının oğlu Süheyl ile Çin Fa?f?ru'nun kızı Nevbah?r arasındaki aşkı anlatan bir mesnevidir. Tez; Giriş, Biçim Bilgisi, Söz Varlığı, Sonuç, Biçim Bilgisel Dizin bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın kapsamı, amacı ve metodu verilmiş, eser ve yazar tanıtılarak ilgili tarihsel bağlam belirtilmiştir. Birinci bölümde Süheyl ü Nevbah?r metninin biçim bilgisel özellikleri belirlenmiştir. İkinci bölümde, Süheyl ü Nevbah?r'ın söz varlığıyla ilgili inceleme ve değerlendirmeler yapılmıştır. Süheyl ü Nevbah?r metninde kullanılan sözcüklerin hem işlevsel bakımdan hem de köken bakımından özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümün köken bakımından söz varlığı kısmında sözcükler ait oldukları dillere göre geçiş sayıları ve oranlarıyla birlikte tablolar halinde ve grafik şekilleriyle sunulmuştur. Sonuç bölümünde ise birinci ve ikinci bölümde yapılan inceleme ve değerlendirmelerden hareketle ulaşılan sonuçlar maddeler halinde verilmiştir. Üçüncü bölümde Süheyl ü Nevbah?r metninde yer alan bütün sözcükler (59787 sözcük) incelenerek ve metin bağlamında ele alınıp anlamlandırılarak biçim bilgisel dizin ve sözlük oluşturulmuştur.
This study has been conducted on the work of Hoca Mesut (Mesut the Hodja) known as Süheyl ü Nevbah?r (Canopus Spring- a maidens name originated from Persian) written in 14th century. Süheyl ü Nevbah?r is a mathnawi that tells the love story between Süheyl, the son of the Sultan of Yemen and Nevbahar, the daughter of Chinese Emperor. The thesis is comprised of sections of; introduction, morphology, vocabulary, conclusion and morphological index. In the introduction section; the scope of the study, its purpose and method have been provided and the historical context has been indicated by introducing the work and the author. In the first section; the morphological characteristics of Süheyl ü Nevbah?r were defined. In the second section, the examinations and assessments regarding the vocabulary of Süheyl ü Nevbah?r have been conducted. The characteristics of words that are used in Süheyl ü Nevbah?r have also been attempted to be defined in scope of function as well as origin. In the second section; in the section of vocabulary in terms of origins; the words are presented according to the language families that belong to, along with crossing rates and their ratios through tables and charts. And finally, in the conclusion section; the results that have been deducted through the examinations and assessments, conducted in first two sections have been presented as articled. In the third section; the entire words (59787 word) that are included in the text of Süheyl ü Nevbahar have been dissected and have been assigned with meanings and by doing so; a morphological index has been compiled.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3106
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeliha Gaddar.pdf9.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

40
checked on May 27, 2024

Download(s)

3,218
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.