Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3108
Title: Laodikeia hamamları
Other Titles: Baths of Laodikeia
Authors: Kuzu, Zerrin
Advisors: Mustafa Büyükkolancı
Keywords: Hamamlar
Yıkanma
Laodikeia
Baths
Bathing
Abstract: Yıkanma ilk olarak manevi arınmayla başlamıştır. İnsanlar erken zamanlarda (iklimin elverişli olduğu zaman) su kaynakları kenarlarında yıkanmıştır. Zamanla su değişik metotlarla ısıtılmış ve böylece banyo gereksinimi karşılanmıştır. İnsanlar, tarih boyunca yıkanmayı hem dinsel, hem de manevi bir ayinle ilgili olarak kullanmışlardır. Bunun yanında bu ritüel insanların fiziksel olarak temizlemelerine de yardımcı olmuştur. Antik Roma'da ise bu yıkanma geleneği bir kültür haline gelmiş ve yüzyıllar boyunca sürdürülerek günümüze kadar ulaşmıştır. Bu nedenle insanların suya ve yıkanmaya ve yıkanma kültürüne verdiği önemi anlamak ve hamam yapılarının kendi içinde gösterdikleri gelişimleri incelemek amacıyla bu konuyu araştırmaya karar verdim. Laodikeia ise Roma Dönemi'ndeki zenginliği ve nüfusu ile bölgenin en büyük kentleri arasındaydı. Bunun yanında ticaret yolları üzerinde bulunması da kentin önemini arttırıyordu. Bu sebepten dolayı Laodikeia Hamamları bu çalışmaya konu olmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde; Laodikeia Antik Kenti, coğrafi konumu, tarihçesi ve kentte yapılan araştırmalar ele alınmaktadır. İkinci bölümde; Laodikeia Hamamları örneğinde Antik Dönemde hamam kültürü, hamam geleneği, giyilen giysiler, oynanan oyunlar ve yemekler, üçüncü bölümde; kent planı üzerinde hamamların dağılımı ve Laodikeia'daki hamamların genel plan şeması anlatılmaktadır. Dördüncü bölümde; hamamların ekonomisi, yönetimi, su tesisatı ve ısıtılması, Beşinci ve son bölümde Laodikeia Hamamları ayrıntılı olarak incelenmektedir. Sonuç bölümünde ise hamamların genel tarihlenmesine gidilmiştir. Anahtar Kelimeler: Laodikeia, Hamamlar, Yıkanma.
Bathing culture had started with spiritual purification. People were bathing in the side of the spring water in the early times when the weather was suitable. In the course of time the water was heated by different method for bath. People had been bathing for religious, also for spiritual ceremony in whole history, even now. Furthermore these ceremonies helped physical cleaning as well. In ancient Rome this bathing routine was turned into a culture and adapted for centuries. For this reason I decided to do my research on how much important the water, the bathing and its culture for people, and find out how the baths buildings, as known as sauna, had been developed during the history. Laodikeia was very well known by its rich culture and population in the ancient Rome. The city was also has very important trade routes at that time and this increased the city?s value. For all these reason the Laodikeia?s Baths are a part of this research. You will find detailed information about the ancient city Laodikeia, its geographical position, history and the researches in the city in the first chapter. The second part will contain some Laodikeia?s baths examples about how early history has the culture of bath, the bath outfit, the games and food culture. The third section will explain how the baths located in Laodikeia and their layouts inside. The forth chapter will provide information about bath?s financial, management, water control and heating system details. Finally, the last stage will cover all the details about Laodikeia?s baths. The last part is speared for covering up the history of the bath. Key Words: Laodikeia, Baths, Bathing.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3108
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zerrin Kuzu.pdf72.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

60
checked on May 27, 2024

Download(s)

52
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.