Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3111
Title: Üniversitelerde çalışan idari personelin meslek sorunları: Pamukkale Üniversitesi örneği
Other Titles: The professional problems of the administrative personnel in universities: The case of Pamukkale University
Authors: Naci Karkın
Höbel, Zeynep
Keywords: Kamu Personel Yönetimi
İdari Personel
Meslek Sorunları
Public Personnel Administration
Administrative Personnel
Professional Problems
Issue Date: Jan-2010
Abstract: Türkiye'de kamu personel sistemi; idari, akademik, askeri ve adli alanlarda çalışan personel biçiminde sınıflandırılabilir. Bu sınıflardaki personeller için, haklarının ve ödevlerinin düzenlendiği ayrı mevzuatlar bulunmaktadır. Ancak sınıflandırmadan ayrı kurumlar arasında da farklı kazanımlar sözkonusudur. Eşitlik ilkeleri gereği günümüzde kamu personel sisteminin ?insan kaynakları yönetimine? ilişkin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Bunun yanında özellikle iki sınıf personelin çalıştığı kurumlarda, kurum doğası gereği çatışma ortamı doğabilmektedir. Bu noktada Üniversitelerde çalışan idari personel, kurumda yaşadığı meslek sorunları çerçevesinde konuya ilişkin kapsamlı bir örnek olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmada, üniversitelerde çalışan idari personelin, mesleklerinde yaşadığı sıkıntılar belirlenmeye çalışılarak, sorunlara yönelik uygulanabilir çözüm önerileri üretilmesi hedeflenmektedir. Çalışmanın birinci bölümünde, kamuda insan kaynakları politikasının yönetim bilimindeki evrensel gelişmelerden etkilendiği varsayılarak, yönetim biliminde insan kaynakları uygulamaları noktasına gelene kadarki tarihsel süreç ele alınmıştır. Bununla birlikte kamu personel yönetimi ve Türkiye'deki tarihsel sürece ilişkin kamu personel rejimi ve kamu görevlisi olarak idari personel incelenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde, üniversitelerde çalışan idari personelin mesleklerinde yaşayabileceği sorunlar; çalışma ortamı ve iş memnuniyetinden kaynaklanan sorunlar, yönetim ve örgütlenmeden kaynaklanan sorunlar, özlük haklar ve mali koşullarla ilgili sorunlar olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir. Üçüncü bölümde, Pamukkale Üniversitesi idari personeline yönelik 248 kişinin katılımının sağlandığı, demografik bilgiler, çalışma ortamı ve iş memnuniyeti, yönetim ve örgütlenme, özlük haklar ve mali koşullar, fiziksel ve sosyal olanaklar, kendini geliştirme ve hizmet içi eğitim olanakları başlıkları altında 90 sorudan oluşan bir anket çalışması yürütülmüştür. Veriler, SPSS 11.5 programına girilerek analizleri yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Kamu Personel Yönetimi, İdari Personel, Meslek Sorunları
Public personnel system in Turkey can be divided into four major groups as administrative, military, academic and judicial personnel. For each of these groups, there are differentiated legislation in which their responsibilities and rights are arranged other than that of public personnel in general. There are different acquisitions due to not only the categorization but also the institutional differences. Some efforts have been made for the public personnel system change towards the human resources system regarding the equality principle. Nevertheless, it is a highly possible situation that a conflict emerges at any time in those public institutions where there are personnel from two different categories work. In this case, administrative personnel in the universities are chosen as a good example of that type of conflict regarding their professional/institutional problems. In this study, those professional problems been faced with administrative personnel in universities are tried to be put forth in order to produce some applicable proposals for solution related to the problems faced with. In the first chapter of the study, the historical process up to the human resources approach has been dealt with by assuming that those developments in public personnel administration had been affected from the developments of theories in administrative sciences. Besides, public personnel regime, historical process and administrative personnel as public official unique to Turkey has formed the main parts of that chapter. In the second chapter, the professional problems that administrative personnel face with in the universities have been questioned as a triple type of problems such as problems deriving from work place and work satisfaction, problems deriving from administration and organizational environment and as final problems deriving from matters pertaining to the personnel and financial conditions. In the final chapter, an area research has been conducted comprising 248 personnel from various parts of Pamukkale University. In this research, a questionnaire form has been used comprising 90 questions related to demographical questions, work environment and organizational questions, matters pertaining to personnel and financial questions, physical and social questions. the data collected has been analyzed by means of SPSS11.5 statistical package program. Keywords: Public Personnel Administration, Administrative Personnel, Professional Problems
URI: https://hdl.handle.net/11499/3111
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zeynep Hobel.pdf7.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 29, 2023

Download(s)

2
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.