Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3141
Title: Rüzgar ve güneş enerjisi santrali yatırımlarının ve işletme faaliyetlerinin tms/tfrs çerçevesinde muhasebeleştirilmesi
Other Titles: Recognıtıon of the ınvestments ın wınd and solar power plants and operatıng actıvıtıes wıthın the lıght of tms/tfrs
Authors: Dümenli, Şükrü
Mehmet Utku
Keywords: TMS/TFRS
Yenilenebilir Enerji
Teşvik
Muhasebe
Renewable Energy
Accounting in Energy Business
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Enerji olağan hayatın akışında en önemli etmendir. Dünya’da enerji kaynaklarının kullanımın ele geçirilmesi ile ilgili savaş ve çatışmaların yaşandığı günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı enerji arzının güvenliğinin sağlanması için ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Ülkemizde elektrik üretimi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından hidroelektirik enerji santralleri uzunca bir süre devlet imkanları ile yatırım yapılmış ve işletilmiştir. 2001 yılında 4628 sayılı kanun ile EPDK kurulmuş ve yenilenebilir enerji kaynaklarının özendirilmesi ile ilgili tedbir almak için yetki verilmiştir. 2005 yılında 5346 sayılı kanun ile yenilenebilir enerji politikasına yönelik ilk kanun çıkarılmış ancak, yeterli destekleme ve teşvik mekanizmalarını içermemekteydi. Daha sonra 2008 yılında 5784 sayılı ve 2010 yılında 6094 sayılı kanunlar ile yeni teşvikler getirilerek yenilenebilir enerji yatırımlarını arttırmak hedeflenmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile TMS’nin muhasebe sistemi olarak uygulanması öngörülmüş ancak, yasada on anda yapılan değişiklik ile yasadan çıkarılmıştır. Yenilenebilir enerji yatırım tutarları yüksek olması nedeni ile büyük firmalar tarafından yapılmakta ve firmalar finansal rapor setlerini TMS’ ye göre hazırlamaktadır. Bu çalışma yenilenebilir enerji yatırımı yapacak olan firmalara rehber niteliği taşıması amaçlanmıştır.
Energy has been in an indispensable position in today’s modern community. In today’s world, where there are wars and conflicts to control the energy resources, the importance of renewable energy resources has been increasing day by day. The countries have been seriously investing especially in wind and solar power plants in recent years to secure the energy supply. In our country, electric power generation with hydro-electric power plants from renewable power resources had been provided by the government for many years. In 2001, in accordance with the law no.4628, EPDK was founded and this institution was authorized to take measures in encouraging the renewable energy resources. In 2008, in accordance with the law no. 5784 and in 2010 in accordance with the law no. 6094 the new rules had been proceeded and increasing in the renewable energy investments are aimed by legislating new incentives. Renewable energy investments are generally made by big business as the amount for them are really high. Many businesses related to this field in our country has started to use international accounting and financial reporting standards instead of national accounting policies since 2005. The aim for this is to provide TMS/TFRS executions related to the operations of electricity generation corporations in the field of renewable energy resources and to guide the business that would invest in this sector. In this direction, the status of the renewable energy in the world and in Turkey has been analyzed, incentives and investment costs in this field have been presented, then TMS/TFRS executions related to operations in this field are explained with accounting entry samples.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3141
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şükrü Dümenli Tezsiz Sos.Bl..pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

756
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.