Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3147
Title: Türkiye’deki centaurıum marıtımum ve centaurıum serpentınıcola türleri üzerinde taksonomik çalışmalar
Other Titles: Taxonomıc studıes on centaurıum marıtımum and centaurıum serpentınıcola specıes ın turkey
Authors: Mehmet Çiçek
Çelik, Abdullah
Keywords: Centaurium maritimum
C. serpentinicola
Gentianaceae
morfoloji
ornemantasyon
polen
taksonomi
tohum
morphology
ornemantation
pollen
taxonomy
seed
Issue Date: Oct-2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’deki Centaurium L. (Gentianaceae) cinsinin Centaurium maritimum (L.) Fritsch ex Janch. ve C. serpentinicola Carlström türlerinin genel morfolojileri ile polen ve tohum morfolojisi özellikleri ışık (LM)ve taramalı elektron mikroskopları (SEM) ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.Polenler izopolar ve trikolporattır. Polen şekilleri C. maritimum’da oblatsferoidal ve C. serpentinicola’da sferoidaldir. Ekzin ornamentasyonları ise mikroretikülattır.Tohumlar ovoid, kahverengi veya koyu kahverengidir. Yüzey ornamentasyonları retikülat-papillattır. Tohum boyutları (boy x en), C.maritimum’da 0,19-0,37±0,04 x 0,13-0,28±0,03 mm ve C. serpentinicola’da 0,24- 0,44±0,05 x 0,17-0,30±0,03 mm’dir. Tohum çapları sırasıyla 0,18-0,31±0,03 mm ve 0,24-0,40±0,04 mm’dir.
In this study, general morphologies and pollen and seed morphological features of Centaurium maritimum (L.) Fritsch ex Janch. and C. serpentinicola Carlström species of the genus Centaurim L. (Gentianaceae) were investigated by light (LM) and scanning electron microscopies (SEM), comperatively.The pollen grains are isopolar and tricolporate. The shape of pollens is oblate-spheroidal in C. maritimum and suboblate and spheroidal in C. serpentinicola. The exine ornamentation is microreticulate.Seeds are ovoid, brown or dark brown. Their surface ornemantation are reticulate-papillate. Seed sizes (length x width) 0,19-0,37±0,04 x 0,13-0,28±0,03 mmin C. maritimum and 0,24-0,44±0,05 x 0,17-0,30±0,03 mm in C.serpentinicola. Seed diameters 0,18-0,31±0,03 mm and 0,24-0,40±0,04 mm,respectively.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma ProjeleriKoordinasyon Birimi tarafından 2017FEBE024 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3147
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Abdullah Çelik Fen Bl..pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

56
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

112
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.