Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3167
Title: Cyclamen hederıfolıum ekstraktlarının bazı biyolimojik ve histobiyokyasal özelliklerinin araştırılması
Other Titles: Cyclamen hederıfolıum aiton ınvestıgatıon of some bıologıcal and hıstobıochemialpropertıes of extracts
Authors: Sak, Dilek
Advisors: Ramazan Mammadov
Keywords: Cyclamen hederifolium
Antioksidan
ALT
ALP
Kreatin
Antioxidant
Creatin
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışma, Primulaceae familyasına ait yumrulu bir bitki olan Cyclamen hederifolium üzerinde yapılmıştır. C. hederifolium türünün yer altı ve yer üstü kısımlarının kimyasal içeriklerinin belirlenmesi, içerdikleri fenolik bileşenlerin belirlenmesi, flavonoid miktar tayinleri, antioksidan aktivite tayini belirleme çalışmaları yapılmıştır. C. hederifolium türünün sıçanlar üzerindeki histobiyokimyasal özellikleri incelenmiştir. C. hederifolium bitkisinin toprak altı kısmının metanollü, etanollü ve asetonlu eksraktlarının demir indirgeme gücü kapasitesi (FRAP) belirlenmiştir. Metanol, etanol ve aseton ile hazırlanmış ekstraktlarda demir indirgeme gücü kapasitesi değeri; en yüksek 1 mg/ml’ lik çözeltilerde görülürken; en düşük ise 0.4mg/ml lik çözeltilerde görülmüştür. C. hederifolium bitkisinin yer altı kısımlarının metanol, etanol ve asetonlu ekstraktlarının konsantrasyona bağlı olarak ABTS radikal katyonu giderme aktivitesi hesaplanmıştır. Metanol, etanol ve aseton ile hazırlanmış ekstraktlarda radikal giderim aktivitesi absorbans değeri; en yüksek 20 mg/ml lik çözeltilerde görülürken; en düşük ise 5 mg/ml lik çözeltilerde görülmüştür. Kontrol gruplarında ise ABTS radikal giderim aktivitesi absorbans değeri; en yüksek asetonlu kontrol grubunda, en düşük metanollü kontrol grubunda görülmüştür. C. hederifolium bitkisinin ekstraktlarının flavonoid miktarları karşılaştırıldığında; en yüksek miktar asetonlu toprak altı ekstraktında (7.01 mg/gQE) görülürken; en düşük değer ise etanollü toprak altı ekstraktında (6.18 mg/gQE) görülmüştür.Histobiyokimyasal çalışmalarda sıçanlardan alınan kan örneklerinin ALT, ALP ve kreatin değerleri tespit edilmiştir. Bunun sonucunda C. hederifolium’ un etanollü ekstraktlarının histobiyokimyasal aktivitelerinin yüksek olduğu görülmüştür.
This study was carried out on Cyclamen hederifolium, a tuberous plant belonging to Primulaceae. Determination of chemical content of underground and overland parts of C. hederifolium, determination of phenolic components,determination of flavonoid content, determination and analysis of antioxidant activities were carried out. Histobiochemical properties of C. hederifolium strain on rats were examined. The reduction potential capacity (FRAP) of the methanol, ethanol and acetone extracts of the aerial part of the C. hederifolium plant was determined. Reduction power capacity value in extracts prepared with methanol, ethanol and acetone; the highest was found in 1 mg/ml solutions, while the lowest was found in 0.4 mg/ml solutions. ABTS radical cation removal activity was calculated depending on the concentration of the methanol, ethanol and acetone extracts of the underground parts of the C. hederifolium plant. The value of absorbance on the radical scavenging activity in extracts prepared with methanol, ethanol and acetone is; the highest were observed in 20 mg/ml solutions; while the lowest was found in 5 mg/ml solutions. In the control group, the value of absorbance on ABTS radical elimination activity was found that it the highest in the acetone control group, it is the lowest in the methanol control group.When the amounts of flavonoids of C.hederifolium plant extracts are compared; the highest amount was found in the acetone soil extract (7.01 mg/g QE); while the lowest value was found in ethanolic soil extract (6.18 mg/g QE). ALT, ALP and creatinine levels of blood samples from rats were determined during histochemical studies. As a result, the histobio-chemical activities of ethanol extracts of C. hederifolium were found to be high.
Description: Bu tez çalışması Pamukkale üniversitesi BAP birimi tarafından 2017febe004 nolu proje ile desteklenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3167
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dilek Sak.pdf1.17 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

72
checked on May 27, 2024

Download(s)

36
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.