Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3184
Title: Okul öncesi öğretmenleri aile katılım çalışmalarına yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi
Authors: Özen, Fatma
Aydan Ordu
Keywords: Okul öncesi
Aile katılımı
Öz-yeterlik
Öğretmen öz-yeterliği
Issue Date: 2018
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin aile katılım çalışmalarına ilişkin öz-yeterlilik düzeylerini araştırmaktır. Öğretmenlerin deneyimleri ve inançlarını araştırmanın sonucunda bilimsel olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Nicel yöntemin kullanıldığı araştırmaya 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Pamukkale Belediyesine bağlı okullarda çalışan 121 Okul Öncesi Öğretmeni ile çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, Ateş (2015) tarafından geliştirilen “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Aile Katılım Etkinliklerine İlişkin Öz-Yeterlik İnanç Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde, öğretmenlerin ölçeğin geneli üzerinden aldıkları ortalama puanlar ve standart sapma dikkate alınarak öz-yeterlik düzeyleri düşük-orta-yüksek şeklinde gruplandırılmıştır. Araştırmanın sonucunda okul öncesi öğretmenleri aile katılım çalışmalarına ilişkin öz-yeterlik inanç düzeylerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3184
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fatma Özen Proje (tezsiz).pdf935.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Feb 23, 2024

Download(s)

1,202
checked on Feb 23, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.