Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3204
Title: İlkokul bünyesinde bulunan ana sınıflarının iç ve dış mekânlarının fiziksel açıdan incelenmesi
Authors: Düzce, Muzaffer
Keywords: Ana sınıfı
iç mekân
dış mekân
oyun odası
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Bu çalışmanın amacı, ilkokul bünyesinde bulunan ana sınıflarının iç ve dış mekanlarını fiziksel açıdan incelemektir. Tarama modeli kullanılarak yapılan bu çalışmanın örneklemi, Denizli ili Pamukkale ilçesinde bulunan MEB’e bağlı, bünyesinde ana sınıfı bulunan 21 resmi ilkokuldan oluşmaktadır. Araştırmanın verileri hazırlanan gözlem formu kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde sınıfın ışık alma ve aydınlanma durumu ve sınıf içinde rahat edecek alan yeterliliği gibi iç mekânsal özellikler ile ulaşım kolaylığı gibi dış mekânsal özelliklerin yeterlilik düzeyi yüksek çıkmıştır. Masaların yüksekliği ve sandalyenin boyunun öğrencilerin bedensel gelişimlerine uygun olması ve çocukların oyuncaklara rahatlıkla ulaşabilmeleri gibi iç mekan özelliklerinin tüm okullarda bulunduğu görülmüştür. Bulgular sonucunda veli bekleme odası, öğretmen odası, toplantı ve etkinlik salonu, erzak deposu, personel soyunma odası, personel tuvaleti ile sanatsal etkinlikler için ayrılmış iç mekan öğelerinin düşük düzeyde, bahçe oyun araçları, fen doğa etkinlikleri için tarımsal alan gibi dış mekan özelliklerinin yetersiz düzeyde, bahçe dolabı ve oyun alanı civarında olması gereken tuvalet lavabo gibi dış mekan öğelerinin bulunma durumlarının düşük düzeyde kaldığı saptanmıştır. Genel anlamda okul öncesi eğitim kurumlarında iç mekânsal özelliklerin eğitim faaliyetleri boyutunda daha ön planda olduğu, dış mekânsal özelliklerin ise daha sınırlı olduğu ifade edilebilir.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3204
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
M.DÜZCE TEZSİZ PROJE.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

66
checked on May 27, 2024

Download(s)

710
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.