Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/322
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSaadet Karaköse-
dc.contributor.authorŞen, Yasemin-
dc.date.accessioned2015-05-25T07:16:00Z
dc.date.available2015-05-25T07:16:00Z
dc.date.issued2014-03-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11499/322-
dc.description.abstractSon yıllarda tam bir tüketim toplumu haline geldiğimiz aşikardır. Günümüz dünyasında tüm ilişkilerin çıkar üzerinde kurulu olduğunu ve evrendeki her şeyin zıttı ile bir bütün oluşturduğu düşüncesinden yola çıkarak çatışmaların, hırs, kıskançlık ve rekabetin kaçınılmaz olduğu bilinen bir gerçektir Eğer evren oluşumundan beri bu duygulara sahipse doğa ve insan bunu muhakkak yaşamına, davranışlarına ve zihnine yansıtmıştır. Tabiatın, insanın ve evrende yer edinen her şeyin bilinçaltına sinmiş bu tutuma zengin ifadeleriyle yaşamın her yönünü yansıtan divan edebiyatında rastlamak olasıdır. Bu çalışmamızda bizim amacımız zengin kültür birikimine sahip olan Divan Edebiyatı şairlerinin, yaşamın dününde, bugününde ve şüphesiz yarınında olacak olan bu tutumu nasıl ifade ettikleri ve kendilerince nasıl bir bakış açısı geliştirdiklerini ortaya koymaktır. Belli temsilcileri baz alarak yapılan bu çalışmada bir çok tür incelenmiştir. Bu çalışmamızın sonucunda insanın duygu dünyasını en ince ifadelerle açıklayan Divan Edebiyatı’ nda birçok açıdan rekabetin yaşandığına ve bunların beyitlere sinmiş birer yaşam yansıması olduğuna kanaat getirilmiştir. It’s obvious that we have been a consumption society in recent years. In today’s world everything is based on self interest and everything in universe is created a meaningful whole with their opposites. With this opinion greed, jealousy, competition are inescapable well-known facts. If since the beginning of universe has those feelings, that will affect human life, behaviors and minds. In classical literature we can encounter detailed expression that includes everything belongs to nature human and universe. In this study, our aim is to prove how to express classical literature poets this opinion in yesterdays, todays and tomorrows life and how to improve their perspective. In this research lots of kinds are analyzed based on certain frontmen. Conclusion of this study, we are convinced that there are lots of big competitions in classical literature and those competitions are relieved as a life reflection in couplets.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCompetition, Nature, Human, Classical Literature.en_US
dc.subjectrekabet, tabiat, insan, divan edebiyatıen_US
dc.titleDivan edebiyatında rekabeten_US
dc.typeMaster Thesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.identifier.yoktezid412064en_US
dc.ownerPamukkale University-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairetypeMaster Thesis-
item.languageiso639-1tr-
Appears in Collections:Tez Koleksiyonu
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
YASEMİN ŞEN.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record



CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 6, 2024

Download(s)

4,250
checked on May 6, 2024

Google ScholarTM

Check





Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.