Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3244
Title: Öğrencilerin imam-hatip ortaokullarını tercih nedenleri
Authors: Özyiğit, Mehmet
Keywords: İmam Hatip
tercih nedenleri
gelir durumu
cinsiyet
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Türk Milli Eğitim Sisteminde içeresinde yer imam hatip ortaokuluna, konumu ve işlevleri uzun suredir tartışılan kurumlardan birisidir. Bu anlamda bu kurumlarımızla ilgili bilimsel araştırmalara daha çok ihtiyaç vardır. Bu çalışmada Beyağaç örneğinde imam hatip ortaokulu öğrencilerinin bu okulu tercih nedenleri çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır. Beyağaç’ta yaptığımız Araştırmaya 54 öğrenci katılmış, veriler anket yoluyla toplanmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin imam hatip ortaokulunu seçme nedenleri ile çevre, cinsiyet, gelir düzeyi ve akran grupları arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, kişisel bilgi formu ve tercih nedenleri ölçeklerinden oluşan anket formu, 2014- 2015 eğitim öğretim yılında Denizli ili Beyağaç ilçesinde yer alan İmam-Hatip Ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerin tamamını (54 öğrenci), İmam Hatip Ortaokulunu seçme nedenlerini belirleme amacı taşıyan 34 kişisel sorudan oluşan bir anket formu uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 istatistik paket programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin tercih nedenlerinin belirlenmesinde ortalama ve standart sapma istatistiklerinden faydalanılmıştır. Öğrencilerin tercih nedenleri üzerinde cinsiyet, gelir durumu ve çevrenin etkileme düzeyinin belirlenmesinde ise t-test belirlemeden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, İHO’nda öğrenim gören öğrencilerin tercih nedenlerinde cinsiyet ve gelir durumu istatistiksel açıdan anlamlı etkilerinin olmadığı, öğrencilerin İHO’yu tercihlerinde bu faktörlerin etkili olmadığı, ailenin isteği okul idaresinin ve öğretmenlerin olumlu yaklaşımlarının etkisiyle öğrencilerin üst öğrenime daha iyi hazırlanacakları ve daha iyi bir okula kazanacakları inancı etkili olduğu saptanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3244
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet ÖZYİĞİT Yüksek Lisans Projesi Öğrenclerin İHO Tercih Nedenleri.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

76
checked on May 27, 2024

Download(s)

372
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.