Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11499/3251
Title: Dijitalleşme sürecinde maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamalarının incelenmesi
Other Titles: Examination of cost and management accounting applications in the process of digitalization
Authors: Cancan, Anıl
Keywords: Küreselleşme
Dijitalleşme
Endüstri 4.0
Büyük Veri
Muhasebe Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili (GİRD)
Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP)
Globalization
Digitalization
Industry 4.0
Big Data
Extensible Business Reporting Language –XBRL
Enterprise Resource Planning-ERP
Publisher: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Dijitalleşme ile birlikte her alanda yaşanan gelişmeler Maliyet ve Yönetim Muhasebesi işlemlerini de etkilemektedir. Küreselleşme ile artan yatırım hareketleri teknoloji transferlerini de arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Dijitalleşme Sürecinde Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Uygulamalarının İncelenerek işletmelerin geleceğe daha sağlıklı hazırlanmasına katkı sağlamaktır. Klasik muhasebe yaklaşımı dijitalleşme süreci ile beraber yerini daha sade bir muhasebe yaklaşımına bırakmaktadır.Dijitalleşme dönüşüm süreci muhasebenin işleyişini sadeleştirerek insan gücü ile yapılan verilerin sınıflandırılması, kaydedilmesi ve raporlanması gibi temel muhasebe kavramlarını yapay zekaya bırakmıştır. Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları da üst düzey bilgi gerektiren analiz ve stratejik karar alama mekanizmalarını önemli hale getirmiştir.
Developments in every area, as a result of digitalization, also effects Costand Management Accounting transactions. Increasing investment movement swith globalization also increases technological transfers. Purpose of this study: Provide a healthier future preparation for businesses by examination of Costand Management Accounting Applications in The Process of Digitalization. Classical approach of accounting leavesits placeto a simpler accounting approach with the process of digitalization.The process of digitalization simplified the functioning of accounting by leaving Works normally done by man powersuch as classification, recording and reporting of data to artificial intelligence. Costand Management Accounting Applications have proven the importance of mechanism of analysis and strategic decision which require shighlevels of knowledge,.
URI: https://hdl.handle.net/11499/3251
Appears in Collections:Bilimsel Araştırma Projeleri Koleksiyonu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ANIL CANCAN OCAK 2019 TEZSİZ Y.LİS.PROJESİ.pdf875.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

572
checked on May 27, 2024

Download(s)

450
checked on May 27, 2024

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.